سازمان هواشناسی آلمان (DWD) پیش‌بینی می‌کند که از امروز سه‌شنبه، دوم ژانویه، تا پنج‌شنبه احتمال بارندگی مداوم وجود دارد. بنابراین خطر آب‌گرفتگی و سیلاب‌های بیشتر در مناطق سیل‌زده وجود دارد. به گفته خبرگزاری تاگزشاو، بارش مداوم به‌ویژه در جنوب غربی آلمان از دهانه رود البه تا ساکسون وگتلند پیش‌بینی می‌شود. درنتیجه امکان دارد در برخی رودخانه‌های شمال ایالت باواریا سیل خفیف رخ دهد. در برخی نقاط ایالت نیدرزاکسن نیز تغییرات اندکی در سطح آب ایجاد شده است. مقامات این ایالت امروز هشدار دادند که خطر سیلاب بزرگ‌تر نیز وجود دارد. در ایالت زاکسن آنهالت وضعیت سیل ثبات بیشتری دارد و با تغییرات کمتری روبه‌رو خواهد بود.

ژانویه 2, 2024

احتمال بارش مداوم باران از سه‌شنبه تا پنج‌شنبه

سازمان هواشناسی آلمان (DWD) پیش‌بینی می‌کند که از امروز سه‌شنبه، دوم ژانویه، تا پنج‌شنبه احتمال بارندگی مداوم وجود دارد. بنابراین خطر آب‌گرفتگی و سیلاب‌های بیشتر در مناطق سیل‌زده وجود دارد. به گفته خبرگزاری تاگزشاو، بارش مداوم به‌ویژه در جنوب غربی آلمان از دهانه رود البه تا ساکسون وگتلند پیش‌بینی می‌شود. درنتیجه امکان دارد در برخی رودخانه‌های شمال ایالت باواریا سیل خفیف رخ دهد. در برخی نقاط ایالت نیدرزاکسن نیز تغییرات اندکی در سطح آب ایجاد شده است. مقامات این ایالت امروز هشدار دادند که خطر سیلاب بزرگ‌تر نیز وجود دارد. در ایالت زاکسن آنهالت وضعیت سیل ثبات بیشتری دارد و با تغییرات کمتری روبه‌رو خواهد بود.