اتحادیه اروپا این بمب گذاری در ایران را "اقدامی تروریستی" توصیف و اعلام کرد که: "اتحادیه اروپا حمله دیروز در شهر کرمان ایران را به شدت محکوم می‌کند، اتحادیه اروپا همبستگی خود را "با مردم ایران" اعلام می‌نماید." در این بیانیه آمده است: «این اقدام تروریستی منجر به کشته و زخمی شدن تعداد تکان دهنده غیرنظامیان شده است. عاملان باید پاسخگو باشند.» در چهارمین سالگرد درگذشت قاسم سلیمانی، در دو انفجار در زادگاهش کرمان، دست کم ۹۵ نفر کشته و حدود ۲۱۰ نفر مجروح شدند. این مرگبارترین حمله در تاریخ ۴۵ ساله جمهوری اسلامی بود. این انفجارها در نزدیکی مقبره سلیمانی رخ داد.
ژانویه 4, 2024

اتحادیه اروپا و وزارت خارجه آلمان “اقدام تروریستی” در ایران را محکوم کردند

 اتحادیه اروپا این بمب گذاری در ایران را “اقدامی تروریستی” توصیف و اعلام کرد که: “اتحادیه اروپا حمله دیروز در شهر کرمان ایران را به شدت محکوم می‌کند، اتحادیه اروپا همبستگی خود را “با مردم ایران” اعلام می‌نماید.” در این بیانیه آمده است: «این اقدام تروریستی منجر به کشته و زخمی شدن تعداد تکان دهنده غیرنظامیان شده است. عاملان باید پاسخگو باشند.» در چهارمین سالگرد درگذشت قاسم سلیمانی، در دو انفجار در زادگاهش کرمان، دست کم ۹۵ نفر کشته و حدود ۲۱۰ نفر مجروح شدند. این مرگبارترین حمله در تاریخ ۴۵ ساله جمهوری اسلامی بود. این انفجارها در نزدیکی مقبره سلیمانی رخ داد.