اتحادیه اروپا می‌خواهد سیستم اخراج مشترکی را برای مهاجرانی که حق اقامت ندارند، ایجاد کند. این تصمیم برای سبک‌تر کردن میزان مسئولیتی است که کشوری مانند آلمان در این زمینه برعهده دارد. به گزارش رسانه دویچه‌وله، یلوا یوهانسون، کمیسر داخلی اتحادیه اروپا، می‌گوید: «ورود پناهندگان به اتحادیه اروپا از سال ۲۰۲۲ به‌شدت افزایش یافته است. بیشتر این افراد حق پناهندگی ندارند، اما درخواست داده‌اند.» به گزارش کمیسیون اتحادیه اروپا ۹۲۰،۰۰۰ درخواست پناهندگی در سال گذشته ثبت شده است. اتحادیه اروپا برای اخراج این افراد از کشورهای عضو می‌خواهد که به‌طور هماهنگ با یکدیگر همکاری کنند.

ژانویه 25, 2023

اتحادیه اروپا می‌خواهد اخراج‌ پناهندگان را افزایش دهد

اتحادیه اروپا می‌خواهد سیستم اخراج مشترکی را برای مهاجرانی که حق اقامت ندارند، ایجاد کند. این تصمیم برای سبک‌تر کردن میزان مسئولیتی است که کشوری مانند آلمان در این زمینه برعهده دارد. به گزارش رسانه دویچه‌وله، یلوا یوهانسون، کمیسر داخلی اتحادیه اروپا، می‌گوید: «ورود پناهندگان به اتحادیه اروپا از سال ۲۰۲۲ به‌شدت افزایش یافته است. بیشتر این افراد حق پناهندگی ندارند، اما درخواست داده‌اند.» به گزارش کمیسیون اتحادیه اروپا ۹۲۰،۰۰۰ درخواست پناهندگی در سال گذشته ثبت شده است. اتحادیه اروپا برای اخراج این افراد از کشورهای عضو می‌خواهد که به‌طور هماهنگ با یکدیگر همکاری کنند.