انجمن اجتماعی کاریتاس در شهر فولدا، ابتکار خود را برای مبادله سکه، ارزهای خارجی و ارزهای قدیمی مانند D-Mark، واحد پول قدیمی هلند و شیلینگ اتریش ه با یورو، که از تعطیلات باقی مانده است، اعلام کرد. به گفته این منبع، هدف از این طرح مبادله پول به یورو و استفاده از آن برای تامین مالی پروژه های امدادی است. سکه‌ها و اسکناس‌ها را می‌توان در جعبه‌های مجموعه، که متعلق به دفاتر انجمن‌های کاریتاس در فولدا، و همچنین در بسیاری از مؤسسات دیگر، در بخش‌های کلیسا و مهدکودک‌ها است، تحویل داد.
ژانویه 19, 2023

ابتکار کاریتاس برای جایگزینی ارزهای خارجی و قدیمی با یورو

انجمن اجتماعی کاریتاس در شهر فولدا، ابتکار خود را برای مبادله سکه، ارزهای خارجی و ارزهای قدیمی مانند D-Mark، واحد پول قدیمی هلند و شیلینگ اتریش ه با یورو، که از تعطیلات باقی مانده است، اعلام کرد. به گفته این منبع، هدف از این طرح مبادله پول به یورو و استفاده از آن برای تامین مالی پروژه های امدادی است. سکه‌ها و اسکناس‌ها را می‌توان در جعبه‌های مجموعه، که متعلق به دفاتر انجمن‌های کاریتاس در فولدا، و همچنین در بسیاری از مؤسسات دیگر، در بخش‌های کلیسا و مهدکودک‌ها است، تحویل داد.