این ۸ مورد نشان دهنده این موضوع است.
۱- به آسمان خراش های فرانکفورت افتخار کنید.
۲- مراقب باشید در ایستگاه‌های مسافرین در قسمت B زیر زمین ایستگاه مرکزی قطار راه‌تان را پیدا کنید.
۳- معتادها و موضوعات اطراف ایستگاه مرکزی قطار آن قد‌رها هم که توریست‌ها بیان میکنند بد نیست. (فقط باید بدانید کجا قدم میگذارید و یا شب کجا بیرون میروید)
۴- زایل بیشترمنطقه توریستی است، اگر علاقه مند شلوغی نیستید، آنجا کمتر قدم بزنید.
۵- بخاطر فساد مالی شهردار سابق کمی شرمنده باشید.
۶- از منطق اینکه فرانکفورت تنها شهر بزهکاران است؛ آنچه در مورد این شهر میگویند بپرهیزید، شاید آمار بزهکاری در یک منطقه ( اطراف ایستگاه مرکزی قطار) کمی بالا باشد، ولی بورنهایم و برگستراسه و. کاملا معمولی است.
۷- بر اساس مورد ششم، این که میدانید چطور از بزهکاران در امان باشید و چطور زنده گی کنید، باز هم بخودتان ببالید.
و آخرین مورد: مزه سوسیس های خانم شرایبر در Kleinmarkthalle را حتما چشیده باشید.
ژانویه 11, 2023

آیا شما یک فرانکفورتی واقعی هستید؟

این ۸ مورد نشان دهنده این موضوع است.
۱- به آسمان خراش های فرانکفورت افتخار کنید.
۲- مراقب باشید در ایستگاه‌های مسافرین در قسمت B زیر زمین ایستگاه مرکزی قطار راه‌تان را پیدا کنید.
۳- معتادها و موضوعات اطراف ایستگاه مرکزی قطار آن قد‌رها هم که توریست‌ها بیان میکنند بد نیست. (فقط باید بدانید کجا قدم میگذارید و یا شب کجا بیرون میروید)
۴- زایل بیشترمنطقه توریستی است، اگر علاقه مند شلوغی نیستید، آنجا کمتر قدم بزنید.
۵- بخاطر فساد مالی شهردار سابق کمی شرمنده باشید.
۶- از منطق اینکه فرانکفورت تنها شهر بزهکاران است؛ آنچه در مورد این شهر میگویند بپرهیزید، شاید آمار بزهکاری در یک منطقه ( اطراف ایستگاه مرکزی قطار) کمی بالا باشد، ولی بورنهایم و برگستراسه و. کاملا معمولی است.
۷- بر اساس مورد ششم، این که میدانید چطور از بزهکاران در امان باشید و چطور زنده گی کنید، باز هم بخودتان ببالید.
و آخرین مورد: مزه سوسیس های خانم شرایبر در Kleinmarkthalle را حتما چشیده باشید.