اگر دنبال شغل مناسب یا دوره‌های آموزشی یا حتی تحصیلات هستید می‌توانید در این نمایشگاه که به تاریخ ۱۸ مارس از ساعت ۱۰ صبح تا ۴ بعد از ظهر در سالن بزرگ یاهوندرتهاله در Pfaffenwiese 301, 65929  فرانکفورت برگزار می‌شود، شانس‌تان را بیازمایید و مستقیما با شرکت‌های بزرگ بین المللی ،شرکت‌های کوچک، نهاد‌های آموزشی و موسسات مختلف در نمایشگاه « کاریابی » در ارتباط قرار گیرید. همه این موسسات دورهم جمع شده اند تا شما را حضوری ملاقات کنند و به سوالات شما در زمینه کاریابی پاسخ بدهند. حضور در این نمایشگاه مجانی است ولی باید خودتان را راجستر کنید. لینک ثبت نام برای حضور.

مارس 15, 2023

آیا دنبال شغل در فرانکفورت هستید؟

اگر دنبال شغل مناسب یا دوره‌های آموزشی یا حتی تحصیلات هستید می‌توانید در این نمایشگاه که به تاریخ ۱۸ مارس از ساعت ۱۰ صبح تا ۴ بعد از ظهر در سالن بزرگ یاهوندرتهاله در Pfaffenwiese 301, 65929  فرانکفورت برگزار می‌شود، شانس‌تان را بیازمایید و مستقیما با شرکت‌های بزرگ بین المللی ،شرکت‌های کوچک، نهاد‌های آموزشی و موسسات مختلف در نمایشگاه « کاریابی » در ارتباط قرار گیرید. همه این موسسات دورهم جمع شده اند تا شما را حضوری ملاقات کنند و به سوالات شما در زمینه کاریابی پاسخ بدهند. حضور در این نمایشگاه مجانی است ولی باید خودتان را راجستر کنید. لینک ثبت نام برای حضور.