مذاکرات در قطر پیشرفت کمی دارد و جنگ در نوار غزه همچنان ادامه دارد. بائربوک، وزیر امور خارجه آلمان اکنون دوباره به منطقه سفر کرده و خواستار پایان فوری درگیری‌ها شده است، اما اسرائیل این را رد کرده است. آنالنا بائربوک گفت: تنها چنین آتش بسی که منجر به آتش بس دائمی می‌شود می‌تواند امید به صلح را زنده نگه دارد. پس از حمله حماس به اسرائیل در ۷ اکتبر، این ششمین سفر به بائربوک به این کشور است.  وزیر امور خارجه بار دیگر از دولت اسرائیل خواست که گذرگاه‌های مرزی را برای کمک‌های بیشتر باز کند.
مارس 25, 2024

آنالنا بائربوک، وزیر خارجه آلمان خواستار آتش بس فوری بشردوستانه در غزه شد

مذاکرات در قطر پیشرفت کمی دارد و جنگ در نوار غزه همچنان ادامه دارد. بائربوک، وزیر امور خارجه آلمان اکنون دوباره به منطقه سفر کرده و خواستار پایان فوری درگیری‌ها شده است، اما اسرائیل این را رد کرده است. آنالنا بائربوک گفت: تنها چنین آتش بسی که منجر به آتش بس دائمی می‌شود می‌تواند امید به صلح را زنده نگه دارد. پس از حمله حماس به اسرائیل در ۷ اکتبر، این ششمین سفر به بائربوک به این کشور است.  وزیر امور خارجه بار دیگر از دولت اسرائیل خواست که گذرگاه‌های مرزی را برای کمک‌های بیشتر باز کند.