بعد از سالها رشد، شرکت آمازون قرار است که بزرگترین اخراج دسته جمعی در تاریخ شرکت را انجام دهد. تورم بالا، افزایش نرخ بهره و خطر رکود اقتصادی دلایل عمده این شرکت عظیم برای این اقدام گفته شده است. در ماه نوامبر فقط اخراج حدود ۱۰ هزار نفر اعلام شده بود ولی به اعلام دیروز رییس این شرکت، این رقم به بیش از ۱۸ هزار نفر افزایش خواهد یافت. شرکت آمازون حدود یک و نیم میلیون کارمند در سراسر دنیا دارد که بیشتر آنها در بخش تحویل بسته‌ها و یا داخل انبارها کار می‌کنند. قبلا نیز شرکت‌های بزرگی مانند فیس‌بوک، اینستاگرام و همچنین توییتر کارمندان زیادی را اخراج کرده بودند.

ژانویه 5, 2023

آمازون ۱۸ هزار نفر را اخراج می‌کند

بعد از سالها رشد، شرکت آمازون قرار است که بزرگترین اخراج دسته جمعی در تاریخ شرکت را انجام دهد. تورم بالا، افزایش نرخ بهره و خطر رکود اقتصادی دلایل عمده این شرکت عظیم برای این اقدام گفته شده است. در ماه نوامبر فقط اخراج حدود ۱۰ هزار نفر اعلام شده بود ولی به اعلام دیروز رییس این شرکت، این رقم به بیش از ۱۸ هزار نفر افزایش خواهد یافت. شرکت آمازون حدود یک و نیم میلیون کارمند در سراسر دنیا دارد که بیشتر آنها در بخش تحویل بسته‌ها و یا داخل انبارها کار می‌کنند. قبلا نیز شرکت‌های بزرگی مانند فیس‌بوک، اینستاگرام و همچنین توییتر کارمندان زیادی را اخراج کرده بودند.