آلمان در رتبه بندی جهانی یک پله سقوط کرد. سازمان ضد فساد شفافیت بین المللی آلمان از دولت فدرال خواسته است که مبارزه با رشوه و فساد را در اولویت قرار دهد. در عین حال، این سازمان نسبت به تلاش‌های خارج از کشور برای فساد هشدار داد. نزول آلمان در این رتبه‌بندی نشان می‌دهد که آلمان در ده سال گذشته، پیشرفت قابل توجهی در مبارزه با فساد نداشته است. معاون رئیس جمهور مارگارت باوز اظهار داشت: "آلمان یک امتیاز نسبت به سال قبل از دست داده و با ۷۹ امتیاز از ۱۰۰ در جایگاه نهم قرار دارد. علاوه بر این، آلمان باید اقدامات بسیار بیشتری را علیه پولشویی و جریان‌های پنهان پول انجام دهد."در این رتبه بندی، دانمارک با ۹۰ امتیاز در رتبه اول قرار گرفت. همچنین، کشورهایی مانند فنلاند، نروژ و سوئیس با نهادهای قوی قانون اساسی و دموکراتیک قرار دارند. در پایان این شاخص عمدتاً کشورهایی قرار دارند که مشخصه آنها درگیری‌های خشونت آمیز است و نهادهای دولتی در آنها در حال فروپاشی هستند، مانند سوریه، سودان جنوبی، یمن و لیبی.

ژانویه 31, 2023

آلمان هدف استبدادهای فاسد

 آلمان در رتبه بندی جهانی یک پله سقوط کرد. سازمان ضد فساد شفافیت بین المللی آلمان از دولت فدرال خواسته است که مبارزه با رشوه و فساد را در اولویت قرار دهد. در عین حال، این سازمان نسبت به تلاش‌های خارج از کشور برای فساد هشدار داد. نزول آلمان در این رتبه‌بندی نشان می‌دهد که آلمان در ده سال گذشته، پیشرفت قابل توجهی در مبارزه با فساد نداشته است. معاون رئیس جمهور مارگارت باوز اظهار داشت: “آلمان یک امتیاز نسبت به سال قبل از دست داده و با ۷۹ امتیاز از ۱۰۰ در جایگاه نهم قرار دارد. علاوه بر این، آلمان باید اقدامات بسیار بیشتری را علیه پولشویی و جریان‌های پنهان پول انجام دهد.”
در این رتبه بندی، دانمارک با ۹۰ امتیاز در رتبه اول قرار گرفت. همچنین، کشورهایی مانند فنلاند، نروژ و سوئیس با نهادهای قوی قانون اساسی و دموکراتیک قرار دارند. در پایان این شاخص عمدتاً کشورهایی قرار دارند که مشخصه آنها درگیری‌های خشونت آمیز است و نهادهای دولتی در آنها در حال فروپاشی هستند، مانند سوریه، سودان جنوبی، یمن و لیبی.