تقریبا یک هفتم از کودکان و جوانان آلمان دارای اضافه ‌وزن هستند. این آمار در ایالت‌های شرقی این کشور مانند برندنبورگ بیشتر نیز هست. به گزارش rbb24، دولت فدرال می‌خواهد تبلیغ‌ غذاهای ناسالم را محدود کند. در آینده پخش تبلیغاتی که به‌ویژه کودکان زیر ۱۴ سال را هدف قرار می‌دهند، از ساعت ۶ صبح تا ۱۱ شب ممنوع خواهد شد. این ممنوعیت شامل کلیپ‌های تبلیغاتی در شبکه‌های اجتماعی مانند تیک‌تاک هم می‌شود. همچنین نصب تبلیغ غذاهای شیرین، چرب یا پرنمک تا شعاع ۱۰۰ متری مکان‌هایی مانند مدرسه‌ها، مهدکودک‌ها و استخرهای شنا نیز ممنوع خواهد شد. براساس مطالعه‌ دانشگاه هامبورگ، ۹۲ درصد از تبلیغاتی که کودکان دریافت می‌کنند شامل غذاهای ناسالم می‌شود.

فوریه 28, 2023

محدود سازی تبلیغ مواد غذایی ناسالم برای کودکان

تقریبا یک هفتم از کودکان و جوانان آلمان دارای اضافه ‌وزن هستند. این آمار در ایالت‌های شرقی این کشور مانند برندنبورگ بیشتر نیز هست. به گزارش rbb24، دولت فدرال می‌خواهد تبلیغ‌ غذاهای ناسالم را محدود کند. در آینده پخش تبلیغاتی که به‌ویژه کودکان زیر ۱۴ سال را هدف قرار می‌دهند، از ساعت ۶ صبح تا ۱۱ شب ممنوع خواهد شد. این ممنوعیت شامل کلیپ‌های تبلیغاتی در شبکه‌های اجتماعی مانند تیک‌تاک هم می‌شود. همچنین نصب تبلیغ غذاهای شیرین، چرب یا پرنمک تا شعاع ۱۰۰ متری مکان‌هایی مانند مدرسه‌ها، مهدکودک‌ها و استخرهای شنا نیز ممنوع خواهد شد. براساس مطالعه‌ دانشگاه هامبورگ، ۹۲ درصد از تبلیغاتی که کودکان دریافت می‌کنند شامل غذاهای ناسالم می‌شود.