رسیدگی به درخواست‌های پذیرش افراد از افغانستان در حال حاضر به حالت تعلیق درآمده است. این تصمیم توسط آنالنا باربوک (سبزها) وزیر امور خارجه پس از آشکار شدن شواهدی مبنی بر سوء استفاده صورت گرفته است. به گزارش خبرگزاری آلمان (dpa) در چند هفته گذشته، نشانه‌های مکرری از تلاش‌های کلاهبرداری برای دریافت ویزای آلمان وجود داشته است. به همین دلیل است که وزارت امور خارجه به همراه وزارت کشور روند ویزادهی سفارت آلمان در اسلام آباد را بررسی کردند. قرار است در آینده یک بررسی امنیتی اضافی برای فرآیند پذیرش معرفی شود تا از کلاهبرداری جلوگیری شود. پس از اجرای این امر، درخواست‌های پذیرش مجددا رسیدگی می شود.از زمان قدرت گرفتن طالبان: بیش از ۲۸۰۰۰ ویزا برای افغان‌ها از طرف دولت آلمان صادر شده است.
مارس 30, 2023

آلمان به طور موقت روند پذیرش افغان‌ها را به حالت تعلیق در آورد

 رسیدگی به درخواست‌های پذیرش افراد از افغانستان در حال حاضر به حالت تعلیق درآمده است. این تصمیم توسط آنالنا باربوک (سبزها) وزیر امور خارجه پس از آشکار شدن شواهدی مبنی بر سوء استفاده صورت گرفته است. به گزارش خبرگزاری آلمان (dpa) در چند هفته گذشته، نشانه‌های مکرری از تلاش‌های کلاهبرداری برای دریافت ویزای آلمان وجود داشته است. به همین دلیل است که وزارت امور خارجه به همراه وزارت کشور روند ویزادهی سفارت آلمان در اسلام آباد را بررسی کردند. قرار است در آینده یک بررسی امنیتی اضافی برای فرآیند پذیرش معرفی شود تا از کلاهبرداری جلوگیری شود. پس از اجرای این امر، درخواست‌های پذیرش مجددا رسیدگی می شود.از زمان قدرت گرفتن طالبان: بیش از ۲۸۰۰۰ ویزا برای افغان‌ها از طرف دولت آلمان صادر شده است.