دولت فدرال قصد دارد گلوله تانک به اسرائیل بفرستد. رسانه ntv به نقل از روزنامه اشپیگل می‌گوید، اسرائیل در آغاز جنگ با حماس خواستار کمک نظامی آلمان شده بود، اما پس از مدتی منصرف شد. دولت اسرائیل اکنون دوباره خواستار مهماتی مانند گلوله تانک شده و برلین آماده تحویل آن است. طرفین پس از توافق در این زمینه در حال بررسی نحوه اجرای آن هستند. از آن‌جا که آلمان نمی‌تواند مهمات مورد نیاز اسرائیل را به‌موقع تهیه کند، از ذخایر ارتش استفاده می‌کند. روزنامه اشپیگل می‌گوید هنوز جزییات این توافق مشخص نیست، اما سخن از  تحویل ۱۰ هزار گلوله ۱۲۰ میلی‌متری در میان است.

ژانویه 17, 2024

آلمان آماده تحویل گلوله تانک به اسرائیل است

دولت فدرال قصد دارد گلوله تانک به اسرائیل بفرستد. رسانه ntv به نقل از روزنامه اشپیگل می‌گوید، اسرائیل در آغاز جنگ با حماس خواستار کمک نظامی آلمان شده بود، اما پس از مدتی منصرف شد. دولت اسرائیل اکنون دوباره خواستار مهماتی مانند گلوله تانک شده و برلین آماده تحویل آن است. طرفین پس از توافق در این زمینه در حال بررسی نحوه اجرای آن هستند. از آن‌جا که آلمان نمی‌تواند مهمات مورد نیاز اسرائیل را به‌موقع تهیه کند، از ذخایر ارتش استفاده می‌کند. روزنامه اشپیگل می‌گوید هنوز جزییات این توافق مشخص نیست، اما سخن از  تحویل ۱۰ هزار گلوله ۱۲۰ میلی‌متری در میان است.