در پی سال‌ها برنامه‌ریزی، از دوشنبه نظارت تصویری در منطقه ایستگاه قطار فرانکفورت آغاز می‌شود. این اقدام به منظور افزایش امنیت، پیگیری دقیق‌تر جرم‌ها و کاهش جرم و جنایت در این ناحیه انجام شده‌است. به گزارش هسن‌شاو، دوربین‌های جدید قراراست به پلیس کمک کنند تا سریعتر به صحنه رسیده و جرم‌ها را دقیق‌تر بررسی نمایند. در ضمن این تدابیر امنیتی به منظور کاهش جرم و جنایت در این ناحیه اجرا می‌شود. مهمترین تدابیر امنیتی در این منطقه، از ابتدای نوامبر سال ۲۰۲۳ با ممنوعیت تسلیحات همراه شده است.

ژانویه 15, 2024

آغاز نظارت تصویری در  Bahnhofsviertel فرانکفورت

در پی سال‌ها برنامه‌ریزی، از دوشنبه نظارت تصویری در منطقه ایستگاه قطار فرانکفورت آغاز می‌شود. این اقدام به منظور افزایش امنیت، پیگیری دقیق‌تر جرم‌ها و کاهش جرم و جنایت در این ناحیه انجام شده‌است. به گزارش هسن‌شاو، دوربین‌های جدید قراراست به پلیس کمک کنند تا سریعتر به صحنه رسیده و جرم‌ها را دقیق‌تر بررسی نمایند. در ضمن این تدابیر امنیتی به منظور کاهش جرم و جنایت در این ناحیه اجرا می‌شود. مهمترین تدابیر امنیتی در این منطقه، از ابتدای نوامبر سال ۲۰۲۳ با ممنوعیت تسلیحات همراه شده است.