پیش خرید تیکت مشهور ۴۹ یورویی که از اول ماه می قابل اجرا است، از امروز شروع شده است.به گزاش هسن شاو، از اول ماه می، مسافرین با این تیکیت، می‌توانند از تمام خطوط اسبان، اوبان،تراموا،اتوبوس‌ و حتی قطارهای شهری در سراسر آلمان استفاده کنند. ولی ICE و IC شامل این پیشنهاد نمی‌شود و باید تیکت جداگانه گرفت. خرید این بلیط از تمام مراکز تهیه بلیط در شهرها،اپلیکشن DB، اپلیکشن مخصوص Dein Deutschlandticket و بقیه اپلیکشن‌های مخصوص خرید بلیط امکان پذیر است. درخواست خرید در مراکز فروش بلیط باید حد اکثر تا ۱۰ هر ماه برای ماه بعدی ارائه شود.خرید این بلیط از دستگاه‌های خودپرداز و اتوبوس‌ها ممکن نیست!

آوریل 3, 2023

آغاز خرید بلیط ( تیکت ۴۹ یورویی) در آلمان

پیش خرید تیکت مشهور ۴۹ یورویی که از اول ماه می قابل اجرا است، از امروز شروع شده است.به گزاش هسن شاو، از اول ماه می، مسافرین با این تیکیت، می‌توانند از تمام خطوط اسبان، اوبان،تراموا،اتوبوس‌ و حتی قطارهای شهری در سراسر آلمان استفاده کنند. ولی ICE و IC شامل این پیشنهاد نمی‌شود و باید تیکت جداگانه گرفت. خرید این بلیط از تمام مراکز تهیه بلیط در شهرها،اپلیکشن DB، اپلیکشن مخصوص Dein Deutschlandticket و بقیه اپلیکشن‌های مخصوص خرید بلیط امکان پذیر است. درخواست خرید در مراکز فروش بلیط باید حد اکثر تا ۱۰ هر ماه برای ماه بعدی ارائه شود.خرید این بلیط از دستگاه‌های خودپرداز و اتوبوس‌ها ممکن نیست!