مقررات باقی‌مانده کرونا، مانند الزام به پوشیدن ماسک در مراکز پزشکی، به تاریخ۷ آوریل به پایان می‌رسد. وزارت بهداشت ایالت هسن اعلام کرد که در مطب های خصوصی، استثنائاتی وجود دارد که مقررات را از طریق حقوق اقامتگاه اجرا می کنند، اما در کل به صورت سراسری محدودیت‌های کرونا دیگر اعمال نخواهد شد. فرانکفورتر الگیماین به نقل ازdpa گزارش داده است، که روز چهارشنبه، وزیر امور اجتماعی هسن، کای کلوز (سبزها) در ویسبادن اعلام کردوضعیت فعلی که در آن کرونا به یک ویروس بومی تبدیل شده است، باعث خوش بینی می شود. کرونا اکنون نشان دهنده یک خطر قابل کنترل است

آوریل 5, 2023

آخرین محدودیت‌های کرونا دیگر اعمال نخواهد شد

مقررات باقی‌مانده کرونا، مانند الزام به پوشیدن ماسک در مراکز پزشکی، به تاریخ۷ آوریل به پایان می‌رسد. وزارت بهداشت ایالت هسن اعلام کرد که در مطب های خصوصی، استثنائاتی وجود دارد که مقررات را از طریق حقوق اقامتگاه اجرا می کنند، اما در کل به صورت سراسری محدودیت‌های کرونا دیگر اعمال نخواهد شد. فرانکفورتر الگیماین به نقل ازdpa گزارش داده است، که روز چهارشنبه، وزیر امور اجتماعی هسن، کای کلوز (سبزها) در ویسبادن اعلام کردوضعیت فعلی که در آن کرونا به یک ویروس بومی تبدیل شده است، باعث خوش بینی می شود. کرونا اکنون نشان دهنده یک خطر قابل کنترل است