Foto: Canva PRO

درمان مادر-کودک یک فرصت ارزشمند برای تقویت سلامتی والدین

درمان مادر-کودک (Mutter kind kur) یک اقدام توانبخشی برای مادران یا پدران همراه با فرزندانشان است. این امر به آرامش، بازسازی و تقویت سلامتی کمک می کند و در امکانات ویژه ای که متناسب با نیاز خانواده ها طراحی شده است انجام می شود. در طول درمان، شرکت کنندگان درمان های مختلف پزشکی و درمانی و همچنین مشاوره و پشتیبانی دریافت می کنند. هدف بهبود سلامت جسمی و روانی مادر یا پدر و تقویت رابطه با فرزندانشان است.

اگر بیکار هستید می توانید برای درمان اقدام کنید؟

به طور کلی، همان الزامات برای افراد بیکار اعمال می شود که برای کارمندان یا سایر گروه های مردمی اعمال می شود، به طوری که حتی در دوران بیکاری نیز حق توانبخشی پزشکی برای بازگرداندن عملکرد بدنی وجود دارد.

چگونه برای درمان اقدام می کنید؟

درباره درمان هایدرمان مادر-کودک و گزینه های موجود را باید بیشتر بدانید.  نخست باید بدر این مورد با پزشک خانگی صحبت کنید. زیرا شما به یک گواهی  پزشکی نیاز دارید که وضعیت سلامتی شما و نیاز به درمان مادر و کودک را تایید کند. این موضوع را با پزشک خود در میان بگذارید و در صورت لزوم گواهی مربوطه را دریافت کنید. موضوع مهم اینست که آیا شرکت بیمه درمانی شما هزینه های درمان مادر و کودک را پوشش می دهد و چه مراحلی لازم است. برخی از شرکت های بیمه درمانی خدمات مشاوره ای ویژه ای را برای کمک به شما ارائه می دهند.

چه مدت قبل باید برای درمان اقدام کنید؟

باید اینرا هم باید به یاد داشته باشید که قبول‌شدن درخواست‌ها براساس انتخاب دوره ‌ها و نیازهاست. مخصوصاً وقتی صحبت از دوره‌های آبگرم محبوب مانند تعطیلات تابستانی می‌شود، درخواست برای اسپا درمان مادر-کودک باید زودتر (حداقل ۶ ماه قبل) توسط شما به شرکت بیمه درمانی شما ارسال شود. بنابرین شما به پر‌نمودن فارمی ضرورت دارید که از طرف شرکت بیمه سلامتی شما ارائه می‌شود. براساس داده‌ها، برخی از شرکت های بیمه درمانی خدمات مشاوره ای ویژه ای را برای کمک به شما ارائه می دهند.

فرم درخواست درمان مادر-کودک

برای فرم درخواست درمان درمان مادر-کودک از شرکت بیمه درمانی خود یا ارائه دهنده مسئول درخواست دهید. فرم را با دقت پر کنید و تمام مدارک مورد نیاز مانند گواهی پزشکی و سایر گزارشات پزشکی را در صورت وجود پیوست کنید. درخواست تکمیل شده را به همراه کلیه مدارک مورد نیاز به شرکت بیمه سلامت خود یا پرداخت کننده مسئول ارسال نموده و لطفاً به مهلت ها و الزامات توجه کنید. پس از ارسال درخواست، شرکت بیمه درمانی شما یا ارائه دهنده بیمه مسئول درخواست شما را بررسی خواهند کرد. سپس تصمیمی دریافت خواهید کرد که آیا درخواست شما تایید شده است یا خیر و مراحل بعدی مورد نیاز است. فراموش نکنید که هر شرکت بیمه سلامتی، فرم خود شانرا دارند و شما باید برای بدست فرم‌ها سری به سایت انترنتی شرکتی بزنید که شما قرارداد بیمه دارید. پول درمان مادر و کودک فقط توسط شرکت‌های سلامتی پرداخت می‌شود.

آیا باید خودم کلینیک درمان مادر و کودک را پیدا کنم؟

به اصطلاح “حق خواستن و انتخاب” در کد تامین اجتماعی (بخش 8 SGB IX یا SGB IX § 9 بند 1) مستقر است. این بدان معناست که شرکت های بیمه سلامت قانونی به خواسته های مشروع مادران و پدران بیمه شده خود برای درمانگاه مورد نظر خود پاسخ خواهند داد. مهم است که در مورد این فرآیند به موقع بدانید و تمام مراحل لازم را به دقت دنبال کنید تا از کاربرد برنامه های ارائه شده، برای درمان مادر و فرزند خود اطمینان حاصل کنید. در اینجا برای نمونه مثال برای شما صفحه انترنتی بیمه سلامتی AOK را پیوند زدیم تا شما بتوانید طریق دانلود فرم درخواست را پیدا کنید.

Foto: Canva Pro