Foto: Mabel Amber/Pixabay
آوریل 25, 2024

رکاب‌بزنید و برنده شوید؛ کمپاینی برای حفظ محیط ‌زیست بهتر

(دوچرخه سواری شهری) برای حفظ محیط ‌زیست، مسابقه ایست که از اول ماه می تا ۲۱ این ماه در سراسر آلمان برگزار می‌شود. شهروندان فرانکفورت نیز می‌توانند اشتراک کنند. (دوچرخه سواری شهری – رکاب‌زدن برای محیط زیست بهتر) عنوان مسابقه‌ایست که هدف‌اش، پیمودن بیشترین مسیرهای روزانه با دوچرخه، در یک زمان مشخص، با رویکرد حفظ محیط زیست است. امسال در مجموع ۲۶۲۱ شهرداری در آلمان، یک شهرداری در سوئیس و سه شهرداری درفرانسه در این مسابقه شرکت کرده‌اند. که این از هر زمان قبل بیشتراست.

امتیاز بیاورید و برنده شوید:

در مسابقه امسال در فرانکفورت نیز شما پس از ثبت‌نام و عضویت در یک تیم، اگردر این شهر زندگی می کنید،کار می‌کنید، مربوط باشگاهی هستید و یا دانش‌جو و دانش‌آموز هستید، می‌توانید اشتراک کنید. دانش آموزان، والدین و حتی معلمان می‌توانند، با جمع‌آوری کیلومترسنج‌ها در دوران اجرای این کمپاین به نفع مدرسه‌شان امتیاز بیشتر کسب کنند. بهترین مدرسه‌ای که بیشترین رکاب را زده است و همچنین مدرسه‌ای که در این زمینه بیشترین کمپاین را کرده است، انتخاب خواهد شد.

انتظار از شهرداری‌ها برای بهبود رویه دوچرخه‌سواری:

دوچرخه‌سواری

Foto:Van3ssa Desiré Dazzy/ Pixabay

دوچرخه‌سواران فرانکفورت و بقیه جا‌ها، باید رویه دوستی با دوچرخه‌سواری را در مناطق و جوامع‌شان بهبود ببخشند.

جایزه «بهترین تازه‌وارد» در دسته برندگان، «پویا‌ترین شهرداری در زمینه دوچرخه‌سواری» با بلندترین کیلومتر رکاب‌زده شده، اهداء خواهد شد. در همین حال، جوایزی نیز به تیم‌ها،مدارس، و حتی افرادی که بیشترین تلاش را کرده‌اند، تعلق می‌گیرد. یکی از جوایز، بلیط ورود به نمایشگاه جهانی دوچرخه «Eurobike» خواهد بود.

(دوچرخه سواری شهری) راه‌کاری برای جلب توجه مسئولین:

در همین حال، دوچرخه‌سواری شهری، نه تنها بر شهروندان بلکه بر سیاستمداران محلی نیز متمرکز است. هدف جلب توجه آن‌ها به این موضوع که آیا شهرداری رویه دوستانه‌ای با استفاده از دوچرخه در شهر دارد و یا مواردی هستند که برای توسعه به آن باید توجه صورت بگیرد. شایان یادآوری است، پلتفورم آنلاین RADar نیز دوچرخه‌سواران را در راستای آگاهی از مسیرها، وجود‌ موانع و بُن بست‌ها در مسیر همکاری خواهد کرد. برای اشتراک در این مسابقه شما می‌توانید  این‌جا خودتان را ثبت‌نام کنید.

این مقاله از ویبسایت ژورنال فرانکفورت برگردان شده است.

مطلب مرتبط: فصل بهار؛ از دوچرخه‌سواری در دل طبیعت تا مقابله با حساسیت‌های موسمی