Foto: Binazir Poya
آوریل 14, 2024

ایجاد مکتب آنلاین برای دختران محروم از درس در افغانستان

با ادامه محرومیت دختران دوره متوسطه و لیسه/دبیرستان از رفتن به مکتب/مدرسه در افغانستان، تلاش‌ها برای برگزاری صنوف آموزش آنلاین جریان دارد. اکادمی انار می‌گوید که برای بیشتر از ۲۰۰ دختر زمینه آموزش از راه دور را فراهم کرده است.

تقریبا سه سال از بسته شدن مکاتب دخترانه بالاتر از صنف/کلاس ششم در افغانستان می‌گذرد. تلاش‌ها برای کاهش عقب مانی دختران از درس و تعلیم از سوی نهادهای خصوصی همچنان ادامه دارد.

«اکادمی انار» در آلمان با راه اندازی مکتب آنلاین زمینه‌ی آموزش را برای دانش آموزان محروم از درس فراهم کرده است. مسؤلان اکادمی انار می‌گویند که همزمان با آغاز سال تعلیمی در افغانستان زمینه آموزش دروس آنلاین را برای شماری از دختران در افعانستان فراهم کرده اند و حالا صنوف آموزش آنلاین آغاز شده است.

میلیون‌ها دانش آموز دختر در افغانستان از آموزش محروم هستند

طالبان بعد از قدرت‌گیری دوباره در افغانستان مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم را بستند و دختران را از رفتن به دانشگاه نیز منع کردند. این اقدام طالبان باعث شده است تا میلیون‌ها دانش آموز دختر از آموزش محروم شوند.

شماری از خانواده‌ها نیز به دلیل جلوگیری از عقب ماندن دختران شان از درس و تعلیم این کشور را ترک کردند.

هر چند خوش بینی وجود داشت که با آغاز سال تعلیمی امسال مکاتب به روی دختران باز خواهد شد، اما تا هنوز از بازگشایی آن‌ها خبری نیست. با تداوم مسدود ماندن مکاتب دخترانه متوسطه و لیسه در افغانستان، حالا آموزش از راه دور یا «آنلاین» رونق بیشتر گرفته است.

مسؤل نهاد غیر انتفاعی موسوم به «اکادمی انار» در آلمان می‌گویند که آنان زمینه‌ی آموزش از راه دور را برای دختران صنوف ششم تا دوازدهم در افغانستان  فراهم کرده است.  بی‌نظیر پویا، مسؤل این اکادمی می‌گوید که به تازگی آنان برای ۲۵۰ دانش آموز دختر که از رفتن به مکتب محروم شده‌اند زمینه آموزش آنلاین رایگان را فراهم کرده است.

او افزود: «با ایجاد مکتب آنلاین تقریبا بیش از ۱۵۰۰ تن از دختران محروم از درس در زمان اندکی درخواست شمولیت دادند که از این میان ما  بیش از ۲۰۰ دانش آموز را جذب کردیم چون ما درحال حاضر در مرحله‌ای آزمایشی قرار داریم.»

استادان مجرب و مسلکی بدون هیچ امتیازی تدریس می‌کنند

به گفته بانو پویا بیش از ۱۵ تن از استادان مجرب و مسلکی بدون هیچ نوع امتیاز بگونه رضاکارانه برعلاوه مضامین مکتب همچنان زبان آلمانی، مهارت‌های زندگی و قواعد حقوق بشری را برای دختران بالاتر از صنف ششم  تدریس می‌کنند.

یکی از دانش آموزان مکتب آنلاین انار که در صنف دهم این مکتب خود را ثبت نام کرده می‌گوید پس از بسته شدن  مکاتب دختران او در تاریکی و بی سرنوشتی بسر می‌برد که با ایجاد این مکتب آنلاین برای او روزنه‌ امیدی پیدا شده تا به دروس اش ادامه بدهد. او می‌گوید هر چند مکتب آنلاین تجربه‌ای جدیدی برایش است، اما با آن هم از اینکه زمینه درس برایش مسیر شده، خوشحال است.

او به امل برلین گفت: «زمانی که طالبان دروازه مکاتب را به روی دختران بستند، من صنف نهم بودم و آرزوها و اهداف بزرگی داشتم، اما همه از بین رفت و نا امید شدم.»

مسٔولین اکادمی انار می‌گویند که پس از دوره آزمایشی و فراهم شدن امکانات  بهتر، دانش آموزان بیشتری  را جذب خواهند کرد. بر اساس معلومات آن‌ها، اکادمی انار بگونه رسمی فعالیت دارد و در پایان هر صنف درسی، برای دانش آموزان دختر گواهی نامه معتبری نیز صادر خواهد شد.

خانم پویا می‌گوید که علاوه بر این، نهاد آنان در تلاش یافتن زمینه های تحصیلی برای دانشجویان دختر در بیرون از افغانستان است.

مشکل برق و اینترنت در افغانستان

دوره های آموزشی آنلاین در حالی در افغانستان برگزار می شود که مشکل نبود و یا قطع برق در مناطق روستایی و حتی در داخل شهرها یکی از چالش‌های عمده سر راه مردم در این کشور می‌باشد. از سوی دیگر بر اساس گزارش‌ها بیکاری و فقر در این کشور افزایش یافته و مردم توان پرداخت پول اینترنت را ندارند. اما بانو پویا می‌گوید که دانش آموزان این مکتب از اینترنت پرسرعت برخوردار هستند.

درعین حال مسٔول اکادمی انار و موسس مکتب آنلاین می‌گوید که در حال حاضر آنان امورات این مکتب را با مصرف شخصی به پیش می‌برند و برای ادامه کار نیاز به کمک های مالی دارند.

سید قدیر وفا

Foto: Binazir Poya