Foto: Canva Pro
مارس 16, 2024

ابتکارجدید «جاب سنتر» فرانکفورت در راستای تنوع و یک‌پارچه‌گی

اداره جاب سنتر فرانکفورت با همکاری و هماهنگی اداره کار و شهرداری فرانکفورت، قدم ابتکار‌آمیزی را در راستای ترویج تنوع و ادغام /یک‌پارچه‌گی در بازار‌کار برداشته است. اینک شرکت‌ها با کلمه کلیدی (Job Turbo) در صفحه اصلی جاب‌سنتر فرانکفورت،می توانند خودشان را ثبت‌نام کنند؛ و از این راه، به شکل فعال زمینه کاریابی را برای کسانی که دنبال کار می‌گردند و به خصوص پناهندگان مهیا کنند.

ما با استفاده از تنوع نتایج عالی بدست خواهیم آورد:

رئیس اجرائی جاب‌سنتر فرانکفورت « Ulli Dvorak»، ضمن اظهار این‌مطلب که: ” ما با استفاده از تنوع پیروز می‌شویم”. افزود: “شرکت‌هایی که زمینه ایجاد بازارکاری فراگیر را مهیا می کنند، نه تنها فرصت جذب کارکنان با انگیزه و واجد شرایط را دارند، بلکه به تغیرات مثبت اجتماعی نیز کمک می کنند”. در همین حال او از کارفرمایان خواست در کنار استفاده از مزایای زیاد تنوع کارمندان در بازار‌کار، بخشی از این حرکت مثبت باشند. او گفت: ” ما با‌هم می‌توانیم دنیای کاری را بسازیم که در‌آن،استعدادها کشف شوند و توانائی‌ها تشویق شوند”.

ایجاد شرایط بُرد دو طرفه:

رئيس هیات مدیره اداره کار فرانکفورت، «Björn Krienke» گفت: ” هر کس بتواند از زبانی که آموخته است روزانه استفاده کند، به سرعت همه‌چیز را یاد خواهد گرفت”. ” اگر تجربیات‌ حرفه‌ای و توانائی‌های جانبی در ساحه کار‌روزانه اضافه شود، به صورت آشکار یک موقعیت بُرد، بُرد دو طرفه است”. اداره جاب سنتر از شرکت‌هایی که متعهدانه به ادغام و یک‌پارچه‌گی اعتقاد دارند، و در صدد ایجاد فرصت به پناهندگان‌اند، درخواست کرده با استفاده از گزینه “Job Turbo” در صفحه اصلی جاب سنتر ثبت‌نام کنند.

اطلاعاتی در مورد جاب‌سنتر فرانکفورت:

این مرکز، حاصل تشریک مساعی آژانس کاریابی و شهرداری فرانکفورت است و از تمام افرادی که از مزایای بیکاری (Bürger Geld) بهره‌مند می‌شوند، مراقبت می‌کند. در همین حال، جاب سنتر فرانکفورت، به عنوان نقطه اتصال بین کارفرمایان در صورت بررسی شرایط استخدام کارکنان احتمالی است. این مرکز در ساختارهای سیاسی،اجتماعی و اقتصادی محلی ادغام شده و یکی از اعضای اتحاد فرانکفورت برای خانواده‌ها (Frankfurt Alliance for Families) و اتحاد: ( با‌هم علیه تبعیض جنسیتی) است.

کارفرمایانی که مایل‌ به استخدام پناهندگان‌اند و میخواهند بیشتردر این مورد بدانند می‌توانند مستقیما از ویبسایت اصلی جاب‌سنترفرانکفورت که در بالا لینک‌اش را گذاشته‌ایم و یا با ایمیل آدرس: Frankfurt-Main.Arbeitgeber@arbeitsagentur.de  با این نهاد به تماس شوند.

این مقاله از ویبسایت رسمی شهرداری فرانکفورت  برگردان شده است.

مطالب مرتبط ۱: موج جدید کاهش مشاغل در شرکت‌های بزرگ آلمانی

مطلب مرتبط ۲: چه مدت پس از ورود، پناهجویان باید اجازه کار داشته باشند؟