Equal Pay Day/ Foto: Canva Pro
مارس 7, 2024

روز دستمزد برابر؛ زنان در آلمان ۱۸ درصد کمتر از مردان درآمد دارند

برابری جنسیتی در آلمان، هنوز راه درازی در پیش دارد. زیرا زنان این کشور همچنان به طور متوسط ​​۱۸ درصد کمتر از مردان درآمد دارند. «روز دستمزد برابر» توجه را به این بی عدالتی جلب می‌کند.

به گزارش NDR، امسال زنان باید تا ۶ مارچ/مارس کار می‌کردند تا آنچه را که مردان تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۳ در سال گذشته به دست آورده بودند به دست می‌آورند. از این رو، امسال ششم مارچ/مارس به طور نمادین «روز دستمزد برابر» نامیده شده است. هر چه زودتر این روز اقدام در سال برگزار شود، نابرابری دستمزد بین دو جنس کم‌تر می‌شود.

دستمزد ساعتی کم‌تر برای زنان

بر اساس داده‌های اداره آمار شمال در روز چهارشنبه، زنان در هامبورگ در سال گذشته به طور متوسط ​​۲۳.۳ یورو در ساعت درآمد داشتند، در حالی که همکاران مرد آن‌ها ۲۷.۹۸ یورو در ساعت دریافت کرده‌اند. بر این اساس، دستمزد ساعتی زنان ۴.۹۵ یورو کم‌تر از مردان بوده است. این به این معناست که شکاف دستمزد بین مردان و زنان بدون تغییر در ۱۸ درصد باقی مانده است.

DGB: «شکاف جنسیتی در پرداخت دستمزد را ببندید!»

بر اساس گزارش‌ها، دلایل شکاف جنسیتی در پرداخت دستمزدها به خوبی قابل درک است. زیرا زنان بیشتر از مردان خود از کودکان و بستگان نیازمند مراقبت می‌کنند، آن‌ها بیشتر به صورت پاره وقت و اغلب در مشاغل بهداشتی و اجتماعی که دستمزد پایین‌تری دارند کار می‌کنند. تانیا چاولا، رئیس کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری آلمان (DGB) در هامبورگ، به منظور رفع شکاف جنسیتی دستمزد، خواستار بهبود حقوق در این زمینه‌ها و انجام کارهای بیشتر برای ایجاد تعادل بین کار و زندگی خانوادگی است.

پس‌زمینه این روز

«روز دستمزد برابر»، روزی برای یادآوری نابرابری و شکاف جنسیتی در پرداخت دستمزد به مردان و زنان، و تلاش برای برقراری برابری است. این روز در کشورهای گوناگون با توجه به مقدار نابرابری متفاوت است. مثلاً به طور نمادین تخمین زده می‌شود در آلمان زنان باید ۸۰ روز بیشتر از مردان کار کنند تا حقوقی برابر دریافت کنند. این میزان در فرانسه ۹۶ روز، روسیه ۶۰ روز، هلند ۹۰ روز و در سوئد ۱۰۵ روز است.

Foto: Canva Pro