Foto: Pexels/Pixabay
ژانویه 16, 2024

چهار‌شنبه‌ با‌هشدار هوای‌سرد و یخبندان

منطقه راین-ماین و اطراف فرانکفورت فردا با هشدار درجه سه هوای سرد و احتمال سطوح یخ زده، پیش‌بینی شده است. بر اساس پیش بینی سرویس آب و هوای آلمان (DWD)،احتمال بارش برف سنگین و یخبندان از اولین ساعات روز چهارشنبه متصور است. احتمال می رود، بارش‌برف در جنوب ایالت هسن، حتی از ساعت ۳ صبح شروع شود، بر اساس پیش‌بینی‌های هوا، ممکن است برف به باران تبدیل شود و در نتیجه سطوح جاده‌ها به شدت لغزنده باشند. این هشدار تا اواخر روز پنج شنبه پا‌برجا‌است.

مناطقی‌که در هسن تحت تاثیر هوای سرد و یخ‌بندان قراردارند:

شهر فرانکفورت، شهر و نواحی افنباخ، نواحی ماین کینزنگ و ویتِراو،مناطق هوختاونوس،ماین تاونوس و راینگاو تاونوس، شهر ویسبادن، مناطق گروس گیراو و اودِنوالد، شهر دارمشتات و دیبورگ، مناطق بِرگ اشتراسه،لیمبورگ وایلبورگ، لان دل، شهر و مناطق گیسن، مناطق ماربورگ و فوگِلزبرگ.

موارد احتمالی بر اساس پیش‌بینی متخصصین آب و هوا:

سطوح به شدت لغزنده با احتمال سقوط افراد، اجرای کار از خانه یا ( Home Office)، ریزش تا ۳۰ ثانتی متر برف و هرج و مرج در عبور و مرور قطارها و ماشین‌ها در جاده‌ها. به این دلیل بر اساس این هشدار، در صورتی که باید از حمل و نقل عمومی استفاده کنید، قبلا مسیرها را در آپ DB بررسی کنید.

هشدار سرخ آب و هوا:

هشدار آب و هوا

Foto: Noname13/ Pixabay

متخصصین آب و هوا از هَرَج و مرَج (Chaos) در حمل و نقل عمومی و تردد ماشین‌ها در جاده‌های راین-ماین هشدار داده‌اند.

مناطق جنوب و غرب آلمان با هشدار آب و هوای نا مطلوب ( باران، برف و یخ بندان) مواجه‌اند. «آلبان بورستر» متخصص آب و هوا، با هشدار در زمینه آب و هوا افزوده: ” ما شدیدا تاثیرات آب و هوای زمستانی را در این هفته می‌بینیم. برف و باران یخ زده روی جاده‌ها مشکل ساز خواهد شد. هرج و مرج ترافیکی اجتناب ناپذیر است و در برخی مناطق، منجر به اختلال و شاید توقف کامل تردد نیز شود. درهمین حال، احتمال قطع برق در برخی مناطق نیزمی‌رود. لطفا ماشین تان را پارک کنید و در صورت امکان درخانه بمانید”.

این مقاله از ویبسایت اوپی آنلاین برگردان شده است.