Bild: cottonbro studioPexels
دسامبر 14, 2023

دولت فدرال چه اقداماتی را برای مقابله با تنهایی روی دست دارد؟

یک ستراتیژی ۳۰ صفحه‌ای در مورد تنهایی و اثرات آن در جامعه، اکنون توسط کابینه فدرال تصویب شده است. به گفته لیزا پاوس وزیر خانواده فدرال (سبزها) این گزارش به هدف جلب توجه به این موضوع و راه‌اندازی هفته های آگاهی‌دهی آماده گردیده‌است.

به گزارش تاگز‌شاو، یکی از نکات برجسته این گزارش آموزش ‌دادن کارکنان درشرکت ها یا باشگاه ها است که باید برای تشخیص علائم تنهایی اموزش بینند. تا از افراد منزوی اجتماعی حمایت بیشتری شود. به عنوان مثال، از طریق فعالیت های اوقات فراغت و یا هم  از طریق رسیده‌گی  به مشکلات روانی افراد تنها.

به گفته لیزا پاوس، این امر به چیزی بیش از یک مقاله استراتژی نیاز دارد: ” ما همچنین می‌دانیم که کمبود مکان‌های درمانی، به‌ویژه برای جوانان داریم و لیست‌های انتظار طولانی وجود دارد.”  به همین ترتیب، وجود مجوزهای ویژه نیز برای روانشناسانی که می‌توانند به صورت روان درمانی با جوانان نیز کار کنند بسیارمهم و دیررس است، اما ساختارهایی مانند باشگاه‌های ورزشی که اقدامات باید در آنها اعمال شود، از قبل وجود دارد.

در همین حال، بنیاد حمایت از بیماران آلمان از آن انتقاد می کند و می‌افزاید که نیاز فوری به پول بیشتر است زیرا بسیاری از ابتکارات در شهرداری‌ها به سادگی وجود ندارد.

تنهایی دلیل افسردگی، بیماری قلبی یا زوال عقل

براساس این گزارش، کسانی که به طور دائم تنها هستند در معرض خطر بیماری‌های قلبی، زوال عقل و افسردگی شدید قرار دارند. لیزا پاوس وزیر خانواده فدرال (سبزها) می گوید که میلیون ها نفر در آلمان تحت تأثیراثرات مخرب تنهایی قرار دارند و بیشترافراد تنها جوانان و افراد مسن اند. به گفته این وزارتخانه، از زمان همه گیری کرونا، به طور قابل توجهی افراد بیشتری احساس انزوای اجتماعی کرده اند: «ما می دانیم که این میزان در آلمان به ۴۰ درصد در جریان همه گیری کرونا افزایش یافت و هیچگاه هم بعد از کرونا کمترنشد.»

 

Bild: cottonbro studio\Pexels