epd-bild/Christian Ditsch
نوامبر 27, 2023

تشریح سیاست پناهندگی برای کشورهای مبدأ امن در هِسِن

روند پناهندگی معمولا سال‌ها را در‌بر می‌گیرد، و در هِسِن این روند طولانی‌ترهم است. اینک دادگاه اجرائی گیسن برای تسریع روند رسیدگی به پرونده‌های پناهندگی افرادی که به اصطلاح از کشورهای مبدأ امن می‌آیند بزودی راه کاری خواهد سنجید. روند پناهندگی باید حد اکثرشش ماه را دربرگیرد، تا اینکه تصمیم اولیه دادگاه اتخاذ شود. مخصوصا برای افرادی که به اصطلاح از کشورهای مبدأ امن دسته بندی شده‌اند. این همان چیزی است که دولت‌های فدرال و ایالتی در نشست سران‌شان درباره آن تصمیم گرفته‌اند.

لزوم تغیر در روند رسیدگی به پرونده‌ها در هِسِن :

مهاجرت و پناهندگی

Foto: Annette Zoepf/epd

روند حاضر باید تغیر یابد، تا این‌که کسانی‌که دورنمای ماندن در آلمان را ندارند، زودتر به کشورهایشان برگشتانده شوند. وزیر دادگستری، رومن پوزیک (CDU) با گروهی از قُضات اداری توصیه کرده‌اند: دادگاه اجرائی در گیسن باید از این پس تمرکز بیشتری روی پرونده‌های ازاین دست در سراسر ایالت داشته باشد. در حال حاضر تمامی دادگاه‌های اداری در هسن، سرگرم رسیدگی به پرونده‌های از این دست‌اند. پوزک گفته: ” من متقاعد هستم که این اقدامات، شتاب قابل توجهی را در زمینه رسیدگی به پرونده‌ها در پی خواهد داشت”. درهمین حال دادگاه اداری گیسن باید کارمندان جدیدی برای اجرای این منظور استخدام کند.

لزوم اجرای سریع تصامیم کارگروه:

بر اساس توصیه‌های کار گروه ( قُضات و پوزیک) پروسه‌هایی که دادگاه‌های شهری را به علت تعداد کم پرونده‌های (خاص و استثنائی) تحت تاثیر قرار می دهند هم در دادگاه اداری گیسن ادغام شوند. به قول پوزیک این از زمان‌بَر شدن پرونده‌ها در دادگاه‌های شهرهای دیگر به علت نا‌آشنا بودن با موارد خاص کشورها جلوگیری می‌کند. وزیر دادگستری اظهار داشته: اکنون باید نتایج کارگروه در بحث‌های سیاسی ایالت مطرح شود. او افزوده : ” به نظر من، ما باید به سرعت این‌را به حالت اجرا در بیاوریم”.  این بر درخواست‌های پناهندگی کشورهایی تاثیر گزار است که عموما هیچ تهدیدی مبنی بر آزار و اذیت دولتی در آن‌ها وجود ندارد و دولت‌ها می‌توانند شهروندان‌شان را از آزار و اذیت محافظت کنند. بنا‌بر‌این فرض بر این گذاشته می‌شود که هیچ خطری متوجه کسانی که به این کشورها دیپورت می‌شوند نیست. در همین حال، احتمال پذیرش درخواست پناهندگی در چنین مواردی کمتر از ۵ درصد است.

لیست کشورهای مبدأ امن :

بر علاوه تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا، لیست فعلی کشورهای مبدأ امن، کشور آفریقایی غناء و سِنِگال ، کشورهای عضو بالکان غربی: بوسنی و هرزگویین، صربستان، ماسادونیای شمالی،آلبانی،کوزوو و مونتینِگرو هستند.

جدال بر سر لیست کشورهای مبدأ امن:

نظر به دیدگاه پوزیک، این پروسه باید به سرعت به حالت اجرا در بیاید زیرا: ” چشم انداز موفقیت در پذیرش درخواست پناهندگی نا مطلوب ولی بازگشتاندن مطلوب است”. در همین حال وزیر داخله دولت فدرال، نانسی فایزر (SPD) خواستار گنجاندن گرجستان و مالدیو به لیست کشورهای مبدأ امن شده است. این در حالی است که اتحادیه و بوریس راین (CDU)، نخست وزیر ایالت هِسِن،خواستار شامل شدن کشورهایی چون: مراکش، تونس،الجزایر و هند در این لیست شده‌اند. هدف کاهش تعداد پناهجویان و مدت اقامت کسانی است که دورنمای ماندن در آلمان را ندارند. این تصامیم ولی با انتقاداداتی شدید از جمله نهاد حمایت از پناهندگان «پروازول» نیز روبرو شده است، به این دلیل که برخی از این کشورهای مبدأ امن اعلام شده، برای برگشت داده‌ها بسیار خطرناک تمام می شود، بر خلاف آنچه تصور می‌شد امن است.

این مقاله از ویبسایت هسن شاو برگردان شده است.

مطالب مرتبط ۱: آیا اختصاص هزینه و کارمند جدید عمل‌کرد اداره مهاجرت را بهبود بخشیده است؟

مطلب مرتبط ۲: حمایت ملیون یورویی از پروژه برگشت داوطلبانه درهسِن