Bild:Thomas\Pixabay
نوامبر 21, 2023

سفر بدون بلیط در ایالت هسن پیگرد قانونی دارد

اگر در اتوبوس، تراموا یا قطار بدون بلیط در ایالت هسن گرفتار شوید، هنوزهم پیگرد قانونی دارد. نظرسنجی  سایت خبری فرانکفورتر الگماین (F.A.Z) نشان می‌دهد که ظاهراً هیچ شهرداری بزرگی نمی‌خواهد از پایتخت کشورالگو بگیرد. در هفته‌های پسین، در برلین، ائتلاف حاکم سبزها، SPD، چپ و ولت تصمیم گرفتند، افراد‌ که بدون بلیط در اتوبوس‌های شهرداری گرفتار می‌شوند دیگر تحت پیگرد قانونی قرار نگیرند.

رالف اویلر ویراستار و مسئول بخش راین-ماین فرانکفورتر آلگماین این موضوع را پی‌گیری کرد و دریافت که به عقیده ائتلاف شهرداری ویسبادن، اگر چنین رفتار نادرستی با ۶۰ یورو پرداخت جریمه در سراسر کشور اجرا شود، به عنوان “مجازات” کافی است.

اما عملکردها در هنگام گیرافتادن یک فرد بدون‌بلیط ترانسپورتی در فرانکفورت، آفن باخ، دارمشتات، هانائو، گیسن، ماربورگ، فولدا و کاسل متفاوت است. به عنوان مثال، درOffenbach، شرکت حمل و نقل OVB می گوید که “به طور مداوم و مستمر” بلیط‌ها را نظارت می‌کند. دو شرکتی که مسئولیت کنترل ها را بر عهده دارند،  نیز در صورت نبود بلیط، اتهامات کیفری را مطرح کردند. هیچ برنامه ای برای تغییر این رویکرد وجود ندارد. به گفته سخنگوی OVB، سال گذشته ۲۳۰۵ نفر بدون بلیط در این شهر مورد پیگرد قانونی قرار گرفتند.

عملکرد پیگرد قانونی با افراد بدون بلیط، بیشتر بی‌خانمان‌ها و بیکاران را نشانه می‌گیرد

در فرانکفورت، جایی که سالانه بین ۸۰۰۰ تا ۹۰۰۰ نفر بدون بلیط گرفتار می‌شوند، حزب چپ به ویژه خواستار اینست که فرار از کرایه دیگر به عنوان جرم مجازات نشود. با این حال، رئیس بخش نقلیه و تحرکات، ولفگانگ سیفرت (سبزها)، به نقش پیشگام فرانکفورت در جرم زدایی از رانندگی بدون بلیط اعتقادی ندارد. او در آخرین جلسه کمیته حمل و نقل شورای شهر گفت که  ترجیح می‌دهد تا منتظر تحولات در سطح سیاسی فدرال باشد.

در همین حال،  دانیلا مهلر-وورزباخ، عضو شورای شهر چپ‌گرای فرانکفورت می‌گوید، ۸۷ درصد از گزارش‌های فرار از کرایه در فرانکفورت بر بیکاران و ۱۵ درصد بی‌خانمان‌ها تأثیر می‌گذارد: “این یک گروه بسیار آسیب پذیر است.”