Bild: Jay Pineda / HMSI
سپتامبر 28, 2023

هفتمین مراسم عمومی اعطای شهروندی آلمان

دولت ایالتی هسن، روز گذشته هفتمین مراسم عمومی اعطای شهروندی آلمان را تحت شعار «هسن و من، مناسبیم!» در کاخ بیبریش در ویسبادن با حضور ۲۰۰ مهمان برگزار کرد. در طی این جشن، چند تن با اخذ شهروندی  به نظم دموکراتیک آزاد تعهد دادند و گواهینامه‌های تابعیت خود را از دستان وزیر اجتماعی  و دبیر امور داخلی ایالت، استفان زائور، دریافت کردند. براساس خبرنامه einbuergerung.hessen.de، در ایالت هسن، سال گذشته ۱۴,۵۰۵ نفر تابعیت آلمان را بدست آوردند. تعداد زیادی دیگر نیز مشروط به این حق قانونی هستند، اما به عنوان مثال به دلیل نداشتن اطلاعات در مورد  طرزالعمل های شهروندی هنوز تابعیت اخذ نکرده اند.

وزیر اجتماعی و یکپارچگی کای کلوزه گفت: “اخذ تابعیت یک گام بزرگ است. زیرا تصمیم اینکه یک شخص می‌تواند انرا اخذ نمایید یا خیر، تنها بر اساس این نیست که شرایط حقوقی فراهم شده باشد.” او افزود: “تصمیم حقوقی معمولاً پس از شکل‌گیری داخلی اراده اتفاق می‌افتد. به همان اندازه که شما به کشورمان تعهد می‌کنید، کشور ما نیز به شما تعهد دارد!  ما به اشتیاق منتظر هستیم که شما را به عنوان یکی از جوامع ما و اکنون هم به عنوان شهروندان آلمانی خوش‌آمدیم می‌گوییم.”

مزایای اخذ شهروندی

در جریان مراسم اعطای شهروندی، دبیر امور داخلی استفان زائور در مورد مزایای اخذ تابعیت صحبت نمود: «شهروندی با حقوقی چون حق رأی، آزادی تجمع و آزادی سفر همراه است. با تصمیم به تبدیل شدن به شهروندان آلمان، هر کسی که امروز تابعیت اخذ نموده، ارزش‌های دموکراتیک ما را پذیرفته است. آنها با قوانین ما، قانون اساسی ما و ایالت ما هم‌صدا هستند.»

 به گفته استفان زائور، تصمیم به تبدیل شدن به شهروندان آلمان نیز بیانی از مشارکت بیشتر است.  در ادامه وی از شهروندان جدید دعوت نمود تا در فعالیت‌های شهروندی شرکت کنند: « به آنها آرزوی موفقیت می‌کنم.»

نکته تأثیرگذار مراسم تجنسی‌سازی، یکبار دیگر تجنسی‌سازی‌های زنده بود. همراه با دبیر امور داخلی استفان زائور، وزیر اجتماعی و یکپارچگی کای کلوزه گواهینامه‌های تجنسی‌سازی را در کاخ بیبریش تحویل دادند.

بیشتر بدانید

هسن خانه‌ای برای حدود ۱.۳ میلیون نفر از کشور های مختلف و بدون تابعیت آلمان است. براساس معلومات دولت فدرال، حدود ۳۷ درصد از تمام مردم هسن دارای یک پیشینه مهاجرتی هستند و برای کودکان زیر شش سال، این عدد به ۵۲ درصد می‌رسد. هر کسی که می‌خواهد شهروندی اخذ کند، باید به موارد خاصی مطابقت داشته باشد. این شامل مدت زمان اقامت در آلمان به مدت چندین سال، مهارت‌های کافی در زبان آلمانی و تعهد به نظام آزادی‌ می‌شود.

منابع:  متن و تصاویر: www.einbuergerung.hessen.de، www.soziales.hessen.de