Bild: Helmut Fricke/dpa
سپتامبر 13, 2023

مروری بر نامزدان برتر انتخابات ۲۰۲۳

انتخابات ۲۰۲۳، مجلس نمایندگان در حدود پنج هفته دیگر در تاریخ ۸ اکتبر برگزار می‌شود. در نخست میرویم سراغ دو باشنده ایالت هسن با پیشینه پناهندگی که ایا در انتخابات اشتراک می‌کنند؟

جمشید ۴۴ ساله باشند آفن باخ می‌گوید که علاقه ندارد در انتخابات اشتراک کند. وی دلیل بی‌توجهی افراد با پیشینه پناهندگی مانند خودش را عملکرد سیاستمداران بخاطر تصامیم انها در مورد پناهجویان می داند: «تعدادی از افراد در جامعه به این باور اند که رأی دادن تاثیری ندارد یا انتخابات به هر حال به نفع آنها نخواهد بود زیرا انها در حاشیه زنده می‌کنند. بنابرین انگیزه کمتری برای مشارکت در انتخابات دارند». اما رویا ۵۴ ساله باشنده ویسبادن به این باور است که کمبود اطلاعات در مورد مسائل سیاسی و کاندیدان، باشنده ها با پیشینه پناهند‌گی را از رای دادن و انتخابات دور نگه می‌دارد.

 با در نظرداشت اینکه خیلی ها به معلومات نیاز دارند، در اینجا شما خواننده های گرامی می توانید، نکاتی مهمی را از لابلای گفتگو مستقیم سه نامزد برتر خوانا باشید.

نامزدان برتر انتخابات ۲۰۲۳ ایالت هسن

انتخابات ۲۰۲۳ هسن این بار برای مردم کمی مختلف تر است زیر یک نامزد زن و آنهم شناخته شده در ان موجود است. با توجه با اینکه از سال ۱۹۹۹ به این طرف نخست وزیر هسن همیشه مرد بوده است، اینبار برگه انتخاباتی با حضور کاندید شناخته شده فایسر پررنگتر است. شاید بتوانیم او را یکی از کاندیدان برتر نام دهیم. اما چرا؟

برای اولین بار، نامزدهای برتر حزب مسیحی دموکرات (CDU)، حزب اجتماع دموکراتیک (SPD) و حزب سبز (Grünen) در دوره انتخابات هسن به صورت مستقیم در یک گفتگو مستقیم و زنده که توسط گروه رسانه‌ای VRM در مورد موضوعاتی از جمله افراز‌گرایی راست، امنیت داخلی و مهاجرت راه اندازی گردیده بود، با یکدیگر مواجه شدند.

رئیس دولت CDU، بوریس راین، رقیب SPD او، وزیر امور داخلی کشوری، نانسی فایزر، و معاون نخست‌وزیر سبز، تارک آلوازیرسه کاندید برتر در این برنامه اشتراک نمودند.

خلص موارد بحث شده سه کاندید برتر انتخابات ۲۰۲۳ ایالت هسن

وزیر امور داخلی فدرال نانسی فایزر، در مورد پذیرش پناهجویان که نیازمند محافظت اند تأکید کرد. اما او افزود که دولت مرکزی و ایالات مکلف به ارائه کمک‌های مالی به پناهجویان هستند.او بر بازگشت به یک سیستم مالی قابل تنفستأکید کرد: «اگر پناهجویان بیشتری بیایند، دولت هم باید بیشتر پرداخت کند». هسن نیز باید در این زمینه با برلین به نفع شهرداری‌ها مذاکره کند. به گزارش هسن شاو، نانسی، از حفظ تعداد کافی دوره‌های ادغام و پیشنهادهای ورزشی برای ادغام پناهجویان حمایت کرد. از اینکه بوریس راین، نخست وزیر فعلی هسن نیز رقابت می‌کند و ازجمله کاندیدان برتر و شناخته شده است. در برنامه گفتگو مستقیم با نهایت دلگرمی دعوت شده بود. وی بر کنترل مرزهای داخلی اتحادیه اروپا تأکید کرد. ولی این مورد را وزیر اقتصاد سبز هسن، آلوزیر، رد کرد.

اما چرا طارق الوزیردر محراق توجه قرار دارد؟

برای اولین بار، سبزها در هسن یک نامزد برتر را برای انتخابات ایالتی معرفی نمودند. این حزب به همراهی طارق الوزیر وزیر اقتصاد برحال ایالتی برای موفقیت در انتخابات امیدوار است. در صورت پیروزی در انتخابات، الوزیر همچنان اولین نامزد پست نخست وزیر ایالتی خواهد بود.

طارق الوزیر چه کسی است؟

الوزیر فارغ التحصیل رشته علوم سیاسی با پایان نامه با عنوان: “مسیر پایدار برای تبدیل شدن به یک کشور مهاجرتاست. او متولد آفن‌باخ هسن است. بدلیلی اینکه پدرش یک تاجر و دیپلمات سابق یمنی است، نام خانوادگی عربی او «وزیر» ترجمه می‌شود. این سیاستمدار حزب سبز از سال ۱۹۸۹ به عنوان دانش آموز دبیرستان، به عضویت حزب سبز درآمد. او از سال ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۴ رئیس جوانان سبز در هسن بود. تا به حال وی در پست های زیادی فعال بوده است و اینک وزیر اقتصاد ایالت هسن است. ظاهراً پایان نامه دوره فارغ التحصیل خود را سرمشق تصامیم سیاسی خود قرار داده است.

در مورد افراط گرایی راست، سه نامزد نخست‌وزیر موافق اند

اینکه افراطگرایی راست، به دموکراسی تهدید است هر سه کاندید برتر با هم توافق نظر داشتند. با این حال، فایزر انتقاد کرد که در هسن اراده کافی برای بررسی جرائم کشتارهای افراز‌گرایی راست وجود ندارد. او به عنوان مثال کمیته تحقیقاتی مجلس در مورد ترور والتر لوبکه، رئیس حکومت کاسل، اشاره کرد. این کمیته اعلام کرده بود که گزارش نهایی خود را در مورد ترور سیاسی پس از انتخابات مجلس منتشر می‌کند.