Foto: Pexels/Pixabay
سپتامبر 9, 2023

علاقمندی کار از خانه تقریبا درهسن زیاد است

تقریبا بیشتر از حد میانگین مردم در هسن، ترجیح می‌دهند از خانه کار انجام دهند. این ولی کاملا در میان شغل‌هایی که مربوط صنعت می شوند متفاوت است،چون این سوال مطرح است که آیا امکان کار از خانه موجود است یاخیر؟

ولی معمولا افرادی که خود اشتغالی یا ( کار آزاد) دارند بیشتر کار از خانه را ترجیح می‌دهند. بر اساس اداره آمار در ویسبادن، سال گذشته ۹۰۲۰۰۰ نفردر هسن از خانه کار انجام داده‌اند. که این ۲۸ درصد از مجموع تمام کارمندان در هسن را تشکیل می‌دهد. به این ترتیب هسن در صدر جدول بین تمام ایالت‌های فدرال قرار دارد. گفته می شود بلندترین آمار در تمام کشور تنها ۲۴ درصد بوده است.

هشت درصد فقط از خانه کار انجام می‌دهند :

در حین جمع آوری آمارتقریبا ۹ درصد گفته‌اند: حد اقل نیم ساعات کاری روزانه شان را از خانه انجام داده‌اند و ۸ درصد که ۲۶۵۰۰۰ نفر را تشکیل می‌دهند، کاملا از خانه کار انجام داده‌اند.

کار و اشتغال

Foto: Hannah Olinger/Unsplash

در درجه اول، این افراد خود اشتغال‌اند که از فرصت کار از منزل استفاده می‌کنند، بر اساس آمار اداره آمار ایالتی، ۵۱ درصد از این افراد، در سال ۲۰۲۲ حد اقل بخشی از ساعات کاری روزانه را از منزل،کار انجام داده‌اند. و به تناسب این آمار، تعداد کارمندان تنها ۲۶ درصد است.

تفاوت بزرگ در مشاغل صنعتی:

این موضع ظاهرا ارتباط مستقیمی با نوع کار و صنعتی که در آن مشغولید دارد. به گزارش خبرگزاری هسن شاو، تقریبا ۷۰ درصد از کارمندان بخش اطلاعات و ارتباطات از منزل به عنوان دفتر کاری استفاده می‌کردند، درحالی که تنها ۱۷ درصد از کارمندان خرده فروشی یا تعمیر ماشین از این امکان بهره برده‌اند. در مشاغل مربوط خدمات بهداشت و اجتماعی به ندرت ممکن است کار از منزل انجام پذیرد و به همین دلیل تنها ۱۲ درصد از اهالی هسن گفته‌اند: گاهی از منزل کارمی کنند.

هر چه درآمد بالاتر، کار از منزل بیشتر:

بر اساس یافته‌های اداره آمار فدرال؛ هر چه درآمد بیشتر باشد به همان پیمانه کار از منزل بیشتر است، بطور نمونه ۱۴ درصد از افراد که درآمد خالص کمتر از ۱۰۰۰ یورو در ماه داشتند، از امکان کار از منزل استفاده کرده‌اند. به همین ترتیب ۱۶ درصد افراد با درآمد خالص بین ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ در ماه، ۲۸ درصد افرادی با درآمد خالص ماهانه بین ۲۰۰۰ و ۳۰۰۰ یورو، و افراد با درآمد بیش از ۳۰۰۰ یورو در ماه، حد اقل ۵۰ درصدشان از منزل کار می کردند و در آخر کسانی که درآمد خالص بیشتر از ۴۰۰۰ یورو در ماه داشتند، ۶۳ درصد را تشکیل می دهند. شرایط کاری شما چگونه است؟ شما کدام نوع کار را ترجیح می دهید، آیا موافق کار از منزل هستید؟ برای ما بنویسید!

این مقاله برگرفته از: هسن شاو است.

مطالب مرتبط ۱: آیا کار چهار روز در هفته تحقق خواهد یافت؟

مطلب ۲: بازده مفید کاری با تغذیه سالم