Photo: S.Qadir Wafa
سپتامبر 3, 2023

کنسلگری افغانستان در بن فعلا چه خدماتی ارائه می‌کند؟ 

پس از قدرتگیری دوباره طالبان در افغانستان روند کاری در کنسلگری‌های افعانستان در کشورهای مختلف از جمله در شهر بن آلمان تغییر کرده‌ است. مسئولان کنسلگری افغانستان در بن می‌گویند که فعلا روزانه بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ مراجعه کننده دارند.

درحال حاضر اخذ  پاسپورت جدید برای افغان‌های خارج از افغانستان در کشورهای مختلف چالش بزرگ به شمار می‌رود، افغان‌های مقیم آلمان نیز از این امر مستثنی نمیباشند. با این حال مسئولان در کنسلگری افغانستان دربن می‌گویند که به غیر از صدور پاسپورت جدید و تذکره (شناسنامه) دیگر تمام خدمات کنسلی برای تمام متقاضیان قابل اجرا می‌باشد.

احمد بیژن پایا طاهری، در کنسلگری افغانستان در بن می‌گوید پس از سقوط نظام جمهوری در افغانستان، درحال حاضر به دلیل نبود پاسپورت سفید صدور پاسپورت متوقف می‌باشد، اما در عوض برای حل مشکلات متقاضیان برگه‌های تائیدی صادر می‌شود و همچنان تمدید پاسپورت نیز قابل اجرا می‌باشد. در عین حال او می‌گوید که تذکره تابعیت نیز به دلیل مشکلات فنی صادر نمی‌شود و برای متقاضیان اسناد تثبیت هویت صادر می‌گردد که این اسناد در تمام ادارات و نهادها در آلمان مدار اعتبار است و شهروندان افغانستان با هیچ مشکل روبرو نخواهند شد.

کنسل افغانستان در بن در مورد توزیع پاسپورت جدید می‌گوید: «درحال حاضر متاسفانه صدور پاسپورت بطور عمومی متوقف است.» او افزود: «درصورتی‌که ما پاسپورت سفید دریافت کنیم برای همه متقاضیان پس از طی مراحل پاسپورت توزیع می‌کنیم.»

پیش از این مهاجرین افغان  که در ایالت‌هایی نورد راین وستفالن، راینلندفالتس، زارلند و هِسن زندگی می‌کردند مربوط حوزه کاری کنسلگری افغانستان در شهر بن بودند، اما به گفته آقای طاهری پس از سقوط حکومت پیشین و آمدن طالبان  حالا دیگر محدودیتی وجود ندارد. شهروندان اهل افغانستان از سراسر آلمان می‌توانند برای اجرای کارهای اداری شان به کنسلگری درشهر بن و دیگر نمایندگی‌های سیاسی افعانستان در آلمان مراجعه کنند.

در سال های گذشته شماری زیادی از افغان‌های مقیم آلمان از روند کندی کارهای اداری شان در کنسلگری افغانستان در شهر بن شکایت داشتند

به طور مثال، یکی از شکایت‌ها در گذشته عدم توجه یا پاسخ ندادن به تماس‌های مکرر مراجعین بخاطر گرفتن قرار ملاقات بود، اما آقای طاهری می‌گوید که حالا سهولت هایی در این رابطه به وجود آمده و فعلا مراجعین می‌توانند بدون گرفتن قرار ملاقات از قبل تعیین شده برای پیشبرد امورات کنسولی شان در روزهای کاری از ساعت ۹صبح به این نهاد مراجعه کنند. 

 بر اساس معلومات کنسل افغانستان در شهر بن، آنها روزانه بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ مراجعه کننده دراین کنسلگری دارند.

سید قدیر وفا

Photo: S.Qadir Wafa