photo:Heike Lyding/epd
آگوست 29, 2023

همه‌پرسی برای ممانعت از ورود کانتینرهای مهاجرین در Grevesmühlen

ساکنان Grevesmühlen در منطقه Nordwestmecklenburg روز یکشنبه به همه‌پرسی فراخوانده شدند. گفته می‌شود که ۹۱٪ از شرکت‌کنندگان به یک کمپ کانتینری موقت برای پناهندگان رای منفی دادند. 

حدود ۹۰۰۰ افراد واجد شرایط رای دادن، این فرصت را داشتند تا در مورد این سؤال رای دهند:«آیا طرفدار این هستید که زمین‌های متعلق به شهر Grevesmühlen به منظور ساخت دهکده‌های کانتینری برای اسکان پناهندگان به منطقه شمال غربی مکلنبورگ اجاره یا فروخته شود؟» ۳۶۱ شهروند (معادل ۸٫۶۱٪) رای موافق و سه هزار و ۸۳۳ نفر (معادل ۹۱٪) رای منفی دادند. مشارکت رای دهندگان حدود ۴۶٪ بود. حداقل ۲۵٪ مردم برای تصمیم‌گیری نهایی به یک طرف رای می‌دادند. 

رای فقط برای ایجاد کمپ‌های کانتینری در زمین‌های عمومی بود

 شهر Grevesmühlen مجاز به واگذاری هیچ زمینی برای ساخت کمپ‌های کانتینری در دو سال آینده نیست، زیرا نتیجه رای‌گیری برای این دوره شورای شهر الزام آور است. با این حال، مناطق خصوصی تحت تاثیر قرار نمی‌گیرند. فقط ساخت کمپ‌ها یا محل‌های اقامتی کانتینری غیر‌مجاز هستند. بر اساس وب‌سایت شهر، ‌ Grevesmühlen می‌تواند همچنان زمینی را برای ساختمان‌های دائمی، چادر‌ها یا سالن‌های ورزشی برای اسکان پناهندگان در اختیار این منطقه قرار دهد. 

تسکین Upahl در صورت اقامت پناهندگان در شهر همسایه

از اوایل سال جاری اعتراضاتی در شهر اوپاهل علیه ساخت کمپ‌های موقت کانتینری برای پناهندگان صورت گرفته بود. گفته می‌شود که در ابتدا ۴۰۰ مکان در آنجا برنامه‌ریزی شده بود که در حال حاضر به ۲۵۰ مکان کاهش یافته است. شهر Grevesmühlen در حال حاضر در حال برنامه‌ریزی برای اسکان دائمی ۱۵۰ پناهنده در ناحیه شمال غربی مکلنبورگ است. علاوه بر این، Grevesmühlen پیشنهاد داده بود که ۷۰ پناهجو را به طور موقت در کانتینرها اسکان دهد. به گفته شهردار لارس پرهلر، این موارد می‌تواند باعث تسکین شهر همسایه Upahl شود. به گفته پرهلر، Grevesmühlen به عنوان دومین شهر بزرگ منطقه، نمی‌تواند از مسئولیت کلی خود شانه خالی کند. او در وب‌سایت شهر توضیح داد:« اگر چندین شهر در منطقه وظایف موجود را به طور عادلانه تقسیم کنند، به نظر من اندازه تسهیلات مربوطه معقول خواهد بود.»