Bild: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa
آگوست 26, 2023

نگاهی به پیشنویس قوانین تصویب شده تابعیت در آلمان

بر اساس  طرح جدید و  بحث برانگیز و اصلاحی وزارت کشور فدرال، مدت اقامت مورد نیاز برای تابعیت در آلمان، از ۸ سال به ۵ سال کاهش می یابد. در مورد عملکرد ادغام ویژه (مانند کار داوطلبانه، به ویژه مدرسه خوب، دستاوردهای حرفه ای و شغلی)، کاهش به ۳ سال باید امکان پذیر باشد.

اصل اصلاحات قانونی چیست؟

 متقاضیان تابعیت دیگر مجبور نیستند تا تابعیت قبلی خود را رها کنند. یعنی تابعیت چندگانه باید امکان پذیر باشد. طبق معلومات ارائه شده در سایت وزارت کشور فدرال، باید به دستاوردهای ویژه پاداش داده می شود: « دستاوردهای ادغام ویژه تابعیت پس از ۳ سال امکان پذیر است.» به همین ترتیب، اثبات مهارت های زبان شفاهی برای این گونه افراد در هنگام گرفتن تابعیت کافی است و نیاز به  سپری نمودن آزمون تابعیت ندارند.

* همچنین باید الزامات اختیاری را برای فرزندان متولد شده در آلمان از اتباع خارجی که قبلاً مجبور بودند، بین تابعیت والدین خود و تابعیت آلمان یکی را انتخاب کنند، حذف کند. انصراف از تابعیت قبلی یکی از دلایل اصلی عدم درخواست برخی از متقاضیان تابعیت است.

*متقاضیان تابعیت «نسل کارگر مهمان» که از طریق قرارداد استخدام به آلمان آمده‌اند، باید با چشم پوشی از گواهی زبان کتبی در سطح B1 و آزمون تابعیت، از امتیاز برخوردار شوند. پیشینه این امر این است که در آن زمان هیچ دوره زبانی برای این نسل ارائه نشد و از ادغام آنها در این زمینه پشتیبانی نشد. همچنین برای ارج نهادن به کار زندگی او در نظر گرفته شده است. در عوض، هنگام دادن تابعیت به نسل کارگر مهمان، باید در نظر گرفت که آیا آنها می‌توانند در زندگی روزمره به صورت شفاهی به زبان آلمانی بدون هیچ مشکل، ارتباط برقرار کنند.

*اگر یکی از والدین حداقل پنج سال در آلمان اقامت قانونی داشته باشد، فرزندانی که در آلمان متولد می شوند، از این پس در آینده باید تابعیت آلمان را از طریق تولد دریافت کنند.

*متقاضیان اخذ تابعیت که حداقل ۶۷ سال سن دارند نیز باید آزمون های مهارت زبان و آزمون های تابعیت آسان تری را دریافت کنند.

قوانین چند تابعیتی برای چه کسانی اعمال می شود؟

در آینده، تمام متقاضیان تابعیت می توانند بدون محدودیت تابعیت قبلی خود را در هنگام اخذ تابعیت آلمان حفظ کنند. حتی آلمانی‌هایی که تابعیت دیگری کسب می‌کنند، می‌توانند تابعیت آلمانی خود را حفظ کنند. دیگر نیازی به مجوز نگهداری نیست.

آیا افرادی که مزایای اجتماعی دریافت می کنند هنوز هم می توانند حق تابعیت داشته باشند؟

هر کسی که مایل به اخذ تابعیت آلمان است باید بتواند، خود و افراد تحت تکفل خود را تامین کند. برای ادعای تابعیت، طبق کتاب دوم یا دوازدهم قانون اجتماعی (SGB II یا XII) نمی توان از مزایایی برخوردار شد.

در این مورد، پیش نویس قانون سه استثناء را در نظر گرفته است:

کارگران مهمان سابق و کارگران قراردادی در صورتی که مسئولیت مطالبه مزایای تحت SGB II یا XII را نداشته باشند.
اتباع خارجی که حداقل ۲۰ ماه در ۲۴ ماه گذشته کار تمام وقت را انجام داده باشد.

همسران (یا شرکای زندگی ثبت شده) یک فرد شاغل تمام وقت که با آنها زندگی می کنند  و داری  یک فرزند خردسال اند.

در پیش نویس قوانین اخذ تابعیت آلمان، والدین تنها می‌توانستند تا با کار در پاره وقت و یا هم بدلیل داشتن فرزندان به گرفتن تابعیت اقدام کنند. در پیشنویس تصویب شده این استثنا حذف شده است.

آیا متقاضیانی که به دلیل یک جرم کیفری محکوم شده اند می توانند تابعیت شوند؟

متقاضیان تابعیت نباید دارای سابقه کیفری باشند. با این حال، در بخش “مجازات جزئی” یک استثنا وجود دارد که مانع گرفتن تابعیت نمی شود. این شامل مجازات های کمتر از ۹۰ نرخ روزانه یا کمتر از سه ماه حبس مشروط می شود. با این حال، در سایت رسمی وزارت کشور در این مورد آمده است: «در اینجا یک استثنا وجود دارد، هر کسی که ارزش های جامعه آزاد ما را ندارد، یا حتی آنها را نقض می کند، نمی تواند شهروند آلمان شود. اگر یک مهاجر به دلیل یک اقدام ضد یهودی، نژادپرستانه یا سایر اقدامات غیرانسانی محکوم شده باشد، نمی توان او را تابعیت داد.»

قانون  تابعیت در آلمان از چه زمانی باید اجرایی شود؟

دولت فدرال پیش نویس قانون تابعیت در آلمان را را در ۲۳ اوت ۲۰۲۳ در کابینه تصویب کرد. مذاکرات مجلس از پاییز آغاز خواهد شد. انتظار می رود این قانون در نیمه اول سال ۲۰۲۴ تصویب شود. قابل ذکر است که اصلاحات این قانون هنوز اجرایی نشده است ، بنابراین هنوز در عمل قابل اجرا نمی باشد. نمی توان دقیقاً پیش بینی کرد که تغییرات در قانون چه زمانی اجرایی می شود.

تا کنون نرخ تابعیت پایین است. حدود ۱۴ درصد (دوازده میلیون نفر)از جمعیت آلمان گذرنامه آلمانی ندارند. از جمله  ۵.۳ میلیون نفر از آنها حداقل ده سال است که در آلمان زندگی می کنند. اگرچه مرکز زندگی آنها برای مدت طولانی در آلمان بوده است، اما نمی توانند، مشارکت دموکراتیک داشته باشند.