Bild: Canva Pro
آگوست 16, 2023

بیشتر خانواده‌های مهاجر، آلمان را خانه خود می‌دانند

بیش از ۸۰ درصد از مهاجرانی که در آلمان زندگی می‌کنند به این کشور احساس تعلق می‌کنند. این احساس در کسانی که سال‌های بیشتری در آلمان زندگی کرده‌اند، بیشتر است.

بیشتر مهاجرانی که در سال‌های گذشته به آلمان آمده‌اند و همچنین فرزندان آن‌ها این کشور را خانه خود می‌دانند. این نتیجه نظرسنجی شورای کارشناسی همگرایی و مهاجرت است که به‌تازگی منتشر شده است.

مهاجرت طولانی‌مدت احساس تعلق را بیشتر می‌کند

به گزارش روزنامه تزایت، بیش از ۸۰ درصد از شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی می‌گویند که به آلمان احساس تعلق می‌کنند. از این تعداد ۴۶/۲ درصد «به‌طور کامل» حس تعلق دارند و ۳۸ درصد «بیشتر».

در این نظرسنجی همچنین افرادی بدون پیشینه مهاجرت نیز شرکت کرده‌اند. حدود ۹۰ درصد از آن‌ها به آلمان احساس تعلق می‌کنند.

نویسندگان این مطالعه می‌گویند: «هر چه فردی بیشتر در این کشور بماند، احساس تعلق او بیشتر شده و در عین حال، ارتباطش با کشور مبدأ کمتر می‌شود.»

احساس تعلق مهاجران گوناگون متفاوت است

کارشناسان معتقدند که مهارت‌های زبانی و تماس با خارجی‌ها احساس تعلق را افزایش می‌دهد. از سوی دیگر، تجربه‌های تبعیض نتیجه معکوس دارند. برای نمونه، افرادی با تحصیلات عالی اغلب فاصله‌ بیشتری را با آلمان احساس می‌کنند.

براساس این مطالعه، کارگران مهاجر و کسانی که ریشه در شوروی پیشین دارند، بیشتر به آلمان احساس تعلق می کنند. از سوی دیگر، این احساس در مهاجرین ترک‌تبار یا کسانی‌که تبار اروپایی دارند، کمتر است.