Bild: David Mark/Pixabay
آگوست 15, 2023

“هیچ جنگی وجود ندارد، اما صلح نیز وجود ندارد” سقوط کابل۱۵ آگوست ۲۰۲۱

۱۵ آگوست ۲۰۲۱ نقطه عطف چشمگیری برای بسیاری از مردم افغانستان است، زیرا طالبان پایتخت افغانستان را تصرف کردند و قدرت را در سراسر کشور به دست گرفتند. زنان به ویژه حقوق زیادی را در زمان طالبان از دست دادند. یک کارشناس سازمان ملل از آپارتاید جنسیتیصحبت می کند.

با خروج تمام نیروهای بین المللی از افغانستان در تابستان آگوست ۲۰۲۱، طالبان خلاء قدرتی را که به وجود آمده بود پر کرد. حتی قبل از خروج آخرین سربازان آمریکایی در شب ۳۱ اوت، گروه طالبان کنترل کابل را به دست گرفت. در راس آنها هیبت الله آخندزاده و محمد حسن آخند قرار دارند. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد (سازمان ملل)، کابینه ای که پس از تغییر قدرت منصوب شد، متشکل از ۳۳ طالب است که بسیاری از آنها در فهرست تحریم های بین المللی قرار دارند.

از آگوست ۲۰۲۱ بیش از ۱.۶ میلیون نفر مهاجر شدند

در این روز، هزاران نفر از مردم به فرودگاه پایتخت کابل جمع شدند، امیدوار به اینکه بتوانند به زودی از کشور خارج شوند. بر اساس گزارش سازمان پناهندگان ملل متحد، از سال ۲۰۲۱ تاکنون ۱.۶ میلیون نفر از افغانستان فرار کرده‌اند. آنهایی که در کشور باقی مانده‌اند، زیر فشار حکومت طالبان قرار گرفته‌اند. به ویژه زنان و کارمندان دولت سابق.

وضعیت افغانستان پس از دو سال حکومت طالبان چگونه است؟

به گزارش ZEIT ONLINE، هیچ جنگی وجود ندارد، اما صلح نیز وجود ندارد. زنان حاشیه نشین شدند و از درس و تعلیم  بدور. در اخرین تصمیم که طالبان در رابطه به زنان افغانستان اعلام داشتند، بسته شدن صالون های زیبایی در سراسر افغانستان بود. وضعیت اقتصادی، وضعیت بشری و صحی روبه وخامت است.

طالبان نوعی وزارت اخلاقی ایجاد کرده و آزادی های مدنی را در سال های اخیر به شدت محدود کرده اند. به ویژه زنان از بخش بزرگی از حقوق اولیه خود محروم شده اند و بسیاری از آنها از محدودیت های شدید رنج می برند. طالبان می خواهند تفسیر خود از شریعت را در یک امارت افغانستان پیاده کنند.