Bild: Ravi Patel\Unsplash
آگوست 10, 2023

چرا مردان از نظر امید به زندگی عقب تر هستند؟

در چند سال گذشته، امید به زندگی در زنان بیش از مردان افزایش یافته است. اما از اواخر قرن بیستم این تفاوت کمتر بوده است. محققان موسسه  تحقیقاتی جمعیت (BiB) در مطالعه ای که روز سه شنبه منتشر کردند، دلیل این تفاوت ها را بررسی کردند. برای انجام این کار، آنها داده های ۲۲۸ منطقه در هفت کشور های اروپایی را بررسی نمودند.

به گزارش فرانکفورتر الگیماین، در حالی که میانگین امید به زندگی مردان در اواسط دهه ۱۹۹۰ هفت سال کمتر بود، این رقم در چند دهه گذشته تنها ۵.۵ سال بود. تفاوت‌های منطقه‌ای نشان می‌دهد که در جنوب آلمان، دانمارک و سوئیس، اختلاف کمتر از چهار سال مشاهده شده است. در حالی که در بخش‌های از آلمان شرقی، جمهوری چک، اسلواکی و فرانسه شش سال بود.

شکاف شهری و روستایی واضح است

مطابق مطالعه‌ای که در مناطقی از اتریش نیز انجام شده بود، نشان می‌دهد که تفاوت واضحی بین مناطق شهری و روستایی وجود داشت. زیرا فرصت‌های شغلی خوب در شهرهای بزرگ افراد سالم و ماهرتر را جلب کرده بود. اینکه مردان در گذشته چشم انتظاربه مرگ زود هنگام داشته‌ اند، به دلیل آن است که در گذشته نسبت به زنان به کارهای شاقه مشغول بوده‌اند. در ضمن، ریسک‌های بهداشتی بالاتری را تحمل می‌کردند.

اینک دلایل مختلفی برای کاهش تفاوت ها وجود دارد. به عنوان مثال، دستگاه‌های ضربان قلبی منجر به کاهش خطر مرگ می‌شدند، مردان کمتر سیگار می کشند، در حالی که مصرف دخانیات توسط زنان افزایش یافته است. با افزایش نسبت زنان در کار دستمزدی، شکاف ناشی از خطرات بهداشتی مرتبط با کار برای مردان نیز کاهش یافته است.

نتیجه گیری

 سبک زندگی و پیشگیری از بیماری ها برای امید به زندگی تعیین کننده است.  اختلافات بین زنان و مردان در این زمینه با همگرایی الگوها کاهش می یابد. در آلمان، طبق اداره آمار فدرال، میانگین امید به زندگی در بدو تولد در سال ۲۰۲۲ برای زنان ۸۲.۹ سال و برای مردان ۷۸.۲ سال بوده است.

مقایسه اروپای غربی و جایگاه پایین آلمان

اشتیاق و دلتنگی “Sehnsucht“