Image by sarahbernier3140 from Pixabay
جولای 17, 2023

یک پنجم آلمانی‌ها توانایی پرداخت هزینه‌های تعطیلات را ندارند

یک هفته در کنار دریا یا در کوه، این برای بسیاری در آلمان فقط یک رویا است. تقریبا ۲۲٪ از جمعیت آلمان توانایی مالی هزینه‌های سفر در تعطیلات را ندارند. این امر به ویژه والدین تنها و بازنشستگان را تحت تاثیر قرار داده است. از هر پنج آلمانی بیش از یک نفر نمی‌تواند به مدت یک هفته به تعطیلات برود. این آمار نتیجه داده‌های اداره آمار اتحادیه اروپا (یورو‌استت) است. بر این اساس، در سال گذشته ۲۱.۹٪ از جمعیت آلمان پول کمی داشتند که قادر به پرداخت هزینه یک هفته‌ای نبودند. 

والدین تنها بیشتر از همه دچار مشکل هستند

همانطور که داده‌ها نشان می‌دهد، این رقم نسبت به سال ۲۰۲۱ (۱۹.۹) افزایش یافته است. نظر به این آمار، مشکلات اقتصادی والدین تنها را بیشتر از همه تحت تاثیر قرار داده است. در گروه “افراد مجرد با فرزندان تحت تکفل” یا به عبارتی دیگر والدین تنها، ۴۲٪ توانایی رفتن به تعطیلات یک هفته‌ای را ندارند. همچنین ۲۳٪ از خانواده‌های دارای فرزند بیشتر و ۲۰.۷٪ از خانواده‌های بدون فرزند دچار این مشکل هستند. ۲۸.۷٪ از بازنشستگان ۶۵ ساله یا بالاتر نیز قادر به پرداخت هزینه‌های تعطیلات یک هفته‌ای نیستند. 

حزب چپ “آمار غم‌انگیز”

دیتمار بارتش، رهبر گروه پارلمانی جناح چپ در بوندستاگ، از یک آمار غم‌انگیز صحبت کرد. او به روزنامه RND، گفت:« این ارقام نشان می‌دهد که آلمان تا چه حد از نظر اجتماعی تقسیم شده است. همه باید حداقل یک هفته در سال توانایی رفتن به تعطیلات را داشته باشند.» چپ‌ها اکنون خواستار “تعطیلات برای همه” هستند و برای رسیدن به این منظور خواستار افزایش دستمزد‌ها شدند. «حقوق بازنشستگی کافی، یک سیاست ثابت ضد تورم و امنیت پایه کودکان در آلمان.»