بانوی اهل افغانستان که از مدتی به این سو در آلمان زندگی می‌کند در تلاش است تا برای دختران افغان محروم از آموزش، این زمینه را فراهم کند. او مدیریت مکتب (آنلاین هرات) را نیز به عهده دارد، که اولین بار با ابتکار آنجلا غیوری دختر افغان مقیم لندن اساس گذاری شد.

ویدیو و صدا: قدیر وفا

جولای 5, 2023

آموزش از راه دور-تحفه ای برای دختران افغانستان

بانوی اهل افغانستان که از مدتی به این سو در آلمان زندگی می‌کند در تلاش است تا برای دختران افغان محروم از آموزش، این زمینه را فراهم کند. او مدیریت مکتب (آنلاین هرات) را نیز به عهده دارد، که اولین بار با ابتکار آنجلا غیوری دختر افغان مقیم لندن اساس گذاری شد. ویدیو و صدا:… Read more »