چیدن توت فرنگی یکی از تفریحات پر طرفدار بین خانواده‌ها در آلمان است. می‌توانید با فرزندانتان به یکی از زمین‌های متعدد توت فرنگی بروید و چند ساعتی وقت بگذارانید. ما از چند و چون این سرگرمی خوشمزه برایتان گزارش تصویری ساختیم. بزرگترین مزارع توت فرنگی در منطقه ویتراو(Wetterau) و در منطقه دیبورگ – دارمشتات (Darmstadt-Dieburg) وجود دارد.

جولای 2, 2023

آخرین فرصت فصل برای چیدن توت فرنگی

چیدن توت فرنگی یکی از تفریحات پر طرفدار بین خانواده‌ها در آلمان است. می‌توانید با فرزندانتان به یکی از زمین‌های متعدد توت فرنگی بروید و چند ساعتی وقت بگذارانید. ما از چند و چون این سرگرمی خوشمزه برایتان گزارش تصویری ساختیم. بزرگترین مزارع توت فرنگی در منطقه ویتراو(Wetterau) و در منطقه دیبورگ – دارمشتات (Darmstadt-Dieburg)… Read more »