شهر ساحلی ریریک در حاشیه دریای بالتیک جذابیت‌های فراوانی دارد.در این شهر زیبا در تمام فصول سال می‌توانید با خانواده به تفریح بپردازید. این شهر زیبا یکی ازنقاط رمانتیک آلمان به شمار می رود.ما با استفاده از تیکیت ۴۹ یورویی ماه می امسال آنجا بودیم و تمام مسیر را به صورت سفرنامه تصویری برایتان به تصویر کشیدیم.

موضوعات مرتبط:

ژوئن 23, 2023

سفر ۱۲ ساعته (فرانکفورت تا حاشیه دریای بالتیک) با ۴۹ یورو

شهر ساحلی ریریک در حاشیه دریای بالتیک جذابیت‌های فراوانی دارد.در این شهر زیبا در تمام فصول سال می‌توانید با خانواده به تفریح بپردازید. این شهر زیبا یکی ازنقاط رمانتیک آلمان به شمار می رود.ما با استفاده از تیکیت ۴۹ یورویی ماه می امسال آنجا بودیم و تمام مسیر را به صورت سفرنامه تصویری برایتان به… Read more »