epd-bild / Marlene Halser
ژوئن 5, 2023

گذشتن از هفت خوان رستم و گرفتن گواهی‌نامه‌ رانندگی در آلمان

زمانی که صحبت از گواهی نامه‌ای رانندگی می‌شود، ۱۴ جلسه شرکت در کلاس‌ها، آمادگی برای امتحان تئوری، آزمون عملی و هزینه پولی آن در ذهن هر کسی که در آلمان گواهی رانندگی بدست آورده باشد، خطور می‌کند. اما مشکل‌ترین بخش آن به نظر شما چه بوده است؟ هزینه پول زیاد، برای بدست آوردن گواهی نامه حتمی است . اما بیشترین افرادی که این تجربه را دارند، بزرگترین مشکل را امتحان تئوری عنوان کرده‌اند. برخی از افراد را می‌شناسم که حتی دچار روان پریشی شده‌اند. به سراغ چند تن از پناهندگان رفتم تا تجربه شان را در این مورد بازگو نمایند.

مهدی رضایی ۲۸ ساله تجربه شنیدنی از گرفتن گواهی‌نامه رانندگی دارد. او می‌گوید که :” بعد از آمدنم به آلمان، با هر کسی که صحبت می‌کردم از سختی بدست آوردن گواهی نامه در آلمان سخن می‌گفت. آنقدر گرفتن گواهی‌نامه را دشوار می‌خواندند که با خودم گفتم اگر این قدر دشوار باشد، از خیر آن می‌گذرم. بعد از دو سه سالی که در آلمان زندگی کردم، دانستم که داشتن گواهی‌نامه برای بدست آوردن برخی شغل‌ها ضروری است و حتی در مصاحبه‌های کاریابی یکی از پرسش‌های مهم این‌است که گواهی‌نامه رانندگی داری یا خیر؟”

سخت‌گیری‌های بیش از حد:

از او می‌پرسم که بلاخره گواهی نامه گرفتی یا نه؟ او می‌گوید که :” بلی گرفتم، اما با درد سر و مشکلات زیاد.” از آقای رضایی می‌خواهم تا داستانش را به تفصیل بازگو نماید. او می‌افزاید که :” برای من هم امتحان تئوری مشکل بود و هم عملی. از آن جای که تسلط کافی به زبان آلمانی نداشتم و همچنان کلمات و لغت‌های که در امتحان تئوری می‌آید، در گفتگوهای روزمره و یا در کتاب‌های آلمانی زیاد استفاده نمی‌شود. به همین خاطر در مرتبه چهارم بلاخره کامیاب شدم و در امتحان عملی در بار سوم کامیاب شدم. به نظر من گواهی نامه رانندگی را در آلمان بیش از حد سخت گرفته اند. وقتی در باره مشکلاتم هنگام گرفتن گواهی نامه با دوستانم در لندن صحبت کردم، آنها گفتند که چنین سخت‌گیری‌هایی در آنجا وجود ندارد.”

 نداشتن آشنایی کافی با زبان آلمانی و قوانین ترافیکی:

عزیز رسولی ۳۶ ساله نیز به سختی‌های گرفتن گواهی‌نامه اشاره می‌کند و می‌گوید که :” تا آنجایی که من اطلاع دارم و از دوستان و آشنایان نیز شنیده‌ام، بزرگترین مانع در این مورد امتحان تئوری و در گام بعدی هزینه زیاد گواهی‌نامه رانندگی است. بسیاری از پناهندگان زمانی برای ثبت نام اقدام می‌کنند که آشنایی کافی با زبان آلمانی ندارند و در ضمن با قوانین ترافیکی در آلمان نیز آشنا نیستند.من تجربه یکی از دوستانم را بکار بستم و توانستم با هزینه نه چندان زیاد گواهی‌نامه را بگیرم.”

از او می‌خواهم تا تجربیاتش را با ما در میان بگذارد. آقای رسولی می‌گوید که :”قبل از ثبت نام در کلاس‌های رانندگی مطالب زیادی را می‌توان درباره قوانین رهنمایی و رانندگی و امتحان تئوری در اینترنت پیدا کرد. من خودم این مطالب را بارها خواندم و برای من پیش‌زمینه مفیدی بود. اشتباه بعدی که بسیاری از متقاضیان مرتکب می‌شوند، با شرکت در چهارده کلاس، همزمان رانندگی می‌کنند. این مساله هزینه‌ای پولی زیادی را بر آنان در صورت ناکامی در امتحان تئوری در پی دارد. کامیابی در امتحان نخست تئوری برای اکثریت پناهندگان تقریبا ناممکن است. من براساس تجربه دوستم، تا زمانی که در امتحان تئوری کامیاب نشدم، در کلاس‌های رانندگی ثبت نام نکردم. به نظر من سخت‌گیری‌هایی در این بخش وجود دارد، اما این سخت‌گیری‌ها برای همه است. قوانین رهنمایی و رانندگی در آلمان اینگونه است و باید از قوانین تبعیت کرد.”

نویسنده: نورالله رحمانی

, Noorullah Rahmani