Bild: Vinay Chavan/Unspash
می 11, 2023

تمایل به شهرنشینی در شهرهای بزرگ به پایان رسیده است

علاقه به شهرنشینی در میان فرانکفورتی ها، بدلایل مختلف در حدودی کم شده است. به گزارش فرانکفورتر الگیماین، در یک مطالعه که توسط شرکت  CBRE Empirica صورت گرفته است، نشان می‌دهد که تنها ۳ آپارتمان از ۱۰۰۰ آپارتمان در فرانکفورت خالی است. در عین حال، طبق آمار سایت انترنتی Statista، اجاره بها با ۱۶.۸۶ یورو در هر متر مربع، در ردیف سوم در سطح آلمان قرار دارد. بنابراین جای تعجب نیست که خیلی ها منطقه اطراف را انتخاب می کنند. CBRE-empirica  یا اداره فهرست کننده مکانهای خالی، تنها منبع با اطلاعاتی در مورد موقعیت های خالی فعال در بازار در ساختمان های آپارتمانی است.

 پایان تمایل به شهرنشینی در شهرهای بزرگ 

در این اواخر، بیشتر خانواده ها به مناطق اطراف فرانکفورت نقل مکان می کنند. Empirica در بررسی در یافته است: “تمایل به شهرنشینی در شهرهای بزرگ به پایان رسیده است“. گفته می‌شود که  پژوهشکده اقتصاد و علوم اجتماعی این یافته ها  را با مهاجرت خانواده های جوان به مناطق اطراف که سال هاست رو به افزایش است مشخص کرده است. علاوه بر این، کاهش تدریجی مهاجرت روستایی در بین دانشجویان و متخصصان جوان وجود دارد.

چشم انداز به یافته ها و آمارها

جان گرید، مدیر عامل Empirica Regio می گوید، ارقام سال ۲۰۲۱ معکوس شدن روند را تأیید می کند. یعنی در مناطق روستایی افزایش مهاجرت بیشتری را نشان می‌دهد. در حالی که مهاجرت به شهرهای اصلی مانند فرانکفورت در حال کاهش است. جان گرید می‌گوید: «  در سال ۲۰۱۴ در حدود ۹۸۰۰۰ نفر از گروه‌های سنی زیر ۱۸ سال و ۳۰ تا ۵۰ سال مناطق شهری را  ترک کردند؛ در حالیکه، این رقم در سال ۲۰۲۰ حدود ۱۵۱۰۰۰ نفر و در سال ۲۰۲۱ ۱۷۲۰۰۰ نفر بوده است. ارقام نشان می‌دهد که تمایل به شهر نشینی در مناطق اداری و مناطق شهری به طور مستقیم در مجاورت فرانکفورت به ۱.۵ درصد کاهش یافته است.

کوچیدن به شهرستان ها، وخروج از شهر فرانکفورت

غیر اینکه از کرونا می‌توان به عنوان تقویت کننده  این روند می‌توان نام برد. “Grade می‌گوید: «مردم بیشتری مایلند مسافت‌های طولانی‌تری را به شهرها سفر کنند. شهرستان‌هایی که یک ساعت یا بیشتر از شهر های مرکزی  فاصله دارند نیز ازاین کوچیدن و جابجایی ها سود می‌برند. اجاره ارزان تر و عرضه بیشتر آپارتمان ها، منطقه اطراف فرانکفورت را جذاب می کند. گرید کرونا و امکان کار از خانه را به عنوان یک تقویت کننده روندمی داند.