Bild: Ri Butov\Pixabay
آوریل 13, 2023

آشنایی بامرکز درمان آسیب های روانی فرانکفورت

هر سال بیش از ۵۰۰ مورد آسیب های روانی در یک مرکز مشاوره برای آسیب های روانی در فرانکفورت ثبت می‌شود. اغلب بیماران بخاطر حمله های فزیکی یا خشونتبا مشکلات روانی دست و پنجه نرم می‌کنند. اما آزارهای جنسی نیز در از هم ریختن روان انسانها نقش مهمی ایفا می کنند. اگر افراد آسیب دیده به دنبال کمک می‌باشند، مهمترین چیز این است که می توانند به یک موسسه مناسب اعتماد کنند.

به گزارش هسن شاو، کلاوس شلیتز- رئیس انجمن حامی این مرکز می گوید: « در سال ۲۰۰۱ مرکز درمان آسیب های روانی  و کمک به قربانیان به طور خاص طراحی و تأسیس شد، تا راه کسانی که به دنبال مشاوره هستند کوتاه تر باشد

پزشکان آسیب های روانی درمانگران در عمل

پوزک، وزیر دادگستری هسن میگوید:ما به این گونه مراکز نیاز داریم و باید آنها را به طور مناسب تجهیز کنیم. اگر بودجه دولتی برای این کار افزایش یابد، من مطمئن هستم که راهی برای بهتر شدن اوضاع این مراکز پیدا خواهیم کرد.” با وجود کمی بودجه و پرسنل، این مرکز در روزهای رسمی فعال بوده و برای قربانیان کمک می‌کنند.

خشونت های فزیکی و زخم های روانی در قربانیان

این مرکز در فرانکفورت از افرادی که چیزهای بدی را تجربه کرده اند، پشتیبانی می کند. البته، این می تواند یک حمله فیزیکی در خیابان، آزار جنسی توسط فردی باشد که به آن اعتماد دارید.  یا شاید صرفاً یک دزدی که خانه شما را ترک می کند و به شما آسیب میرساند. جرایم دیگر جنایی نیز قربانیان را با زخم های روحی مواجه می کند. بنابرین آنها میتوانند در این مرکز آمده و با روان درمان ها مشوره نمایند و در نهایت برای درمان تصمیم گیری کنند.

هشت انجمن قربانیان در هسن

مرکز درمان آسیب های روانی (Trauma- und Opferzentrum e.V)  یکی از مجموع هشت انجمن هسن است که به افراد آسیب دیده کمک های اولیه را ارائه می دهد. آنها مستقل عمل می کنند، اما به حمایت مالی ویسبادن وابسته هستند. به گفته رومن پوزک (CDU) وزیر دادگستری هسن، هشت انجمن قربانیان در مجموع سالانه ۱.۴ میلیون یورو از دولت دریافت می کنند در حالیکه چند سال پیش نصف این بودجه به دسترس بود. پوزک در بازدید از مرکز درمان آسیب های روانی و قربانیان فرانکفورت به این موضوع اشاره کرد و تاکید کرد: «ما نباید قربانیان را زیر باران رها کنیم به همین دلیل مهم است که در سراسر هسن از طریق سازمان های حمایت از قربانیان سیستمی برای حمایت از آنها داشته باشیم.»

آدرس دقیق این مرکز درمان آسیب های روانی

اگر اتفاق بدی برای شما افتاده است، می توانید در مرکز شهر فرانکفورت مرکز روان درمانی را در مجاورت به مرکز خرید سایل (Zeil) پیدا کنید. اولین نقطه تماس کارین واگنر، معلم واجد شرایط از مرکز تروما و قربانیان فرانکفورت است که می‌تواند با شما هم صحبت شود. شماره تماس (۰۶۹) ۲۱ ۶۵۵ ۸۲۸ و آدرس دقیق

Trauma- und Opferzentrum e.V

Beratung für Opfer und Zeugen

Zeil 81 (Eingang Holzgraben)

60313 Frankfurt am. Main