Bild: Diana CibotariPixabay
مارس 29, 2023

قربانی خشونت فامیلی – حمام خون و کارد های قصابی

«آنروزرا مثل همیشه آغاز کرده بودیم. باید کودکم را به کودکستان می‌بردم که ناگهان پسرم به اتاق همسرم داخل شد و از او سوال کرد که اگر او را به کودکستان برساند. شوهرم به آواز بلند بالایش قریاد زد و من به عجله رفتم و برایش گفتم که بالای کودک فریاد نباید زد. همین بود که ناگهان از زیر تخت یک کارد بزرگ را بیرون آورد و با دست دوم مرا طوری محکم گرفت که به آسانی گلویم را قطع کند. ولی من دفاع کردم و در همین حال، پسرم را که نزدیک دیوار در حالت شوک شاهد این صحنه بود را دیدم. انگار یک صحنه فلم وحشتناک را داشتم تماشا می‌کردم. »

این صحبت‌ها از خانم ر.ا (مخفف نام) است که در سال ۲۰۱۷ با چاقو و کارد قصابی مورد حمله توسط شوهرش قرار گرفت ولی با کمک دخترش ودست و پنجه نرم کردن های زیاد با شوهرش توانست جانش را نجات دهد. گرچه آنها از دوسال قبل از حادثه با هم هیچ رابطه عاطفی مشترک نداشتند، ولی از اینکه هر دو صاحبان خانه ثبت شده بودند، مطابق حکم محکمه مجبور بودند که در اتاق های جدا ولی دریک خانه زندگی کنند.

عمق فاجعه

به گفته خانم ر.ا در جریان این درگیری تن به تن یک قسمت بزرگی از رویش با کارد پاره شد: « چون خیلی بلند کمک فریاد میزدم، دخترم که در اتاقش خواب بود با شنیدن صدا از روی تختش اول پایین پرید.» درادامه مستقیم به طرف اتاق ها می‌دود و می بیند مادرش زخمی است: « دخترم فکر کرده بود که دیر رسیده ومرا از دست داده است، چون در همین لحظه این مرد داشت با کارد به ناحیه شکم من وارد می‌کرد که دخترم وارد عمل شد و مرا از دستش خلاص کرد

خانم ر.ا از شوک بسیار زیاد نمی‌دانست خودش را چگونه نجات دهد، بنابرین بعد از خلاص شدن از دست ضارب وارد  حمام شد که از نظرش نزدیکترین محل برای نجات بود. وی در ادامه صحنه دلخراش را چنین بیان می‌کند: « وقتی داخل حمام شدم در را بستم و دیدم سر تا پا غرق در خون هستم و این خونریزی باعث شده بود که همه جا را خون بگیرد. بازم دنبالم امد و به دروازه حمام چندین بار کارد را وارد کرد. من برای دو یا سه ثانیه کاملاً از خود رفتم، در همین حال، از خود پرسیدم، پسرم و دخترم چه شدند؟»

خانم ر.ا دوباره برای نجات خانواده خود از حمام بیرون شد و همسرش را در حال پایین شدن از زینه ها دید. به گفته وی دخترش از ناحیه بازو زخمی بود: « درهمین لحظه با پسرم روبرو شد و من بالای پسرم فریاد زدم که نزدیک نشو چون ترا هم می‌زند. ناگهان پایش لخشید و بدون درگیری با پسرم از خانه خارج شد و با موتر فرار کرد.»

کشف کارد های بزرگ و ساطور توسط پلیس از خانه 

خانم ر.ا می‌گوید که حتی پلیس تا به حال این را نمی‌داند که این همه کارد و چاقو در خانه جابجا شده بود: « پلیس توانست، کارد های بزرگ، ساطور مربوط به دکان قصابی  و خریطه های بزرگ را از بالای الماری اتاق همسرم پیدا کنند

همسرش بعدا توسط پلیس دستگیر و محکمه برای مدت سه سال برای او حکم زندان صادر کرد. ولی  خانم ر.ا این مدت را بسنده نمی‌داند و میگوید که اینکار باعث شده که همسر سابقش( دومی) هیچ احساس پشیمانی نداشته باشد و هنوز هم محکمه بخاطر مسایل حقوقی خانه ادامه دارد: «همچنان در برای روان درمانی خودم پسرم تلاش دارم. گرچه مجبور شدم کار و بار شخصی خود را که دو بخش فروشگاه زنجیره یی فروش غذا مشمول یک قصابی را از دست بدهم چون یک آدرس مشخص داشت و این مرد چندین بار با فرستادن افراد ما را تهدید می کرد. ولی باآنهم کار می‌کنم و به زندگی ادامه می‌دهم

خانم ر.ا دوبار ازدواج نموده که هر دو ناموفق بوده است. بار اول زیر فشار فامیل زیرسن مجبور ازدواج گردیده بود. او دارای یک دختر و سه پسر است و در یکی از شهر های آلمان در خفا زندگی می‌کند. او دلیل این همه خشونت و حمله به خودش را موجودیت یک بیمه می‌داند. « در نکات بیمه ذکر شده است که در صورت مرگم، پول این خانه از طرف بیمه مذکور پرداخت خواهد شد. فکر می‌کنم این مرد قصد داشت تا برای بدست آوردن خانه و پول و مالکیت مغازه، چنین کار را انجام داده است.»

رقم خشونت ها به سطح آلمان

طبق یک گزارش آسوشیتدپرس، لیزا پاوس، وزیر خانواده دولت آلمان در مورد خشونت ها گفته است: « تقریباً هر سومین روز یک زن به دست شریک فعلی یا قبلی خود می میرد.» گفته می‌شود که در سال ۲۰۲۱، در حدود  ۱۴۳.۶۰۴ مورد خشونت خانگی در آلمان  درج شده است.

خط کمک “خشونت علیه زنان”

خط کمک سراسری “خشونت علیه زنان” به شماره رایگان ۰۸۰۰۰ ۱۱۶ ۰۱۶ پشتیبانی اولیه و بحران را ارائه می دهد. در مورد خشونت علیه زنان، مشاوره و کمک به صورت شبانه روزی، هفت روز در هفته، به صورت ناشناس، در مجموع به ۱۸ زبان، بدون مانع وجود دارد. سرپناه های زنان هسن، خطوط اورژانس زنان، مراکز مشاوره و مداخله و همچنین مراکز مشاوره برای مردان در خط کمک ذخیره می شوند.

https://www.hilfetelefon.de

https://soziales.hessen.de/Frauen/Hilfe-bei-Gewalt/Infos-und-Angebote

قتل دوست دختر سابق با چاقو

قتل در آفن باخ و مفقودی جسد