Bild: https://frankfurt.de/
مارس 28, 2023

مایک جوزف:سرشهردار فرانکفورت با پیشنه مهاجرت

مایک جوزف ، سیاستمدار SPD ، سرشهردار جدید شهر فرانکفورت آم ماین است. این مرد ۴۰ ساله در دور دوم انتخابات روز یکشنبه ۵۱.۷ درصد از آرا را به دست آورد و رقیبش اووه بکر (CDU) را به رتبه دوم سقوط کرد. همانطور که شهر با استناد به نتایج اولیه اعلام کرد. بکر ۴۸.۳ درصد را دریافت کرد.  طبق گزارش سایت خبری میگزین، جوزف جانشین شهردار SPD پیتر فلدمن است.

مایک جوزف

تمرکز برمسائل اجتماعی

جوزف، رئیس SPD در فرانکفورت، در طول مبارزات انتخاباتی بر مسائل اجتماعی مانند اجاره مسکن با پرداخت به صرفه تمرکز کرد و به صراحت بر تنوع در شهر تأکید کرد. در ویدئوهای تبلیغاتی او، شهروندان فرانکفورت را می توان دید که به وضوح از فرهنگ های دیگر آمده اند. جوزف که در ماه مه رسماً پست جدید خود را آغاز می کند، تأکید کرد: «من می خواهم شهردار همه فرانکفورتر ها باشم.»

مهاجرت به عنوان یک کودک پناهنده سوری

طبق گزارش ها، این مرد ۴۰ ساله در چهار سالگی با خانواده مسیحی خود از سوریه به آلمان آمد و در آنجا به عنوان پناهنده سیاسی شناخته شدند، زیرا دیگر به عنوان مسیحی در سوریه در امان نبودند. بعدها برای تحصیل به فرانکفورت آمد. یوسف متاهل و دارای دو پسر است. جوزف دراولین تلاش برای گرفتن دیپلم حرفه ای با شکست مواجه شد.  سرانجام جوزف به دانشگاه گوته در فرانکفورت  در رشته سیاست، تاریخ و حقوق تحصیل کرد. در سال ۲۰۱۳ او به عنوان رئیس SPD فرانکفورت انتخاب گردید. اخیراً به عنوان رئیس برنامه ریزی و ورزش شهرستان مشغول به کار شد.

معلومات بیشتر در مورد انتخابات

روز یکشنبه، از حدود ۵۱۰۰۰۰ رای دهنده خواسته شد تا در انتخابات سر شهردار فرانکفورت، شرکت کنند. قابل ذکر است که در اولین رای گیری در پنجم ماه مارس، بکر ۳۴.۵ درصد و جوزف ۲۴.۰ درصد آرا را به دست آوردند  که باعث شد تا از میان ۲۰ کاندید برای دور دوم انتخابات  بروند.