Bild: Clker-Free-Vector-Images\Pixabay
مارس 7, 2023

روز جهانی پرداخت حقوق برابر

 در روز جهانی روز حقوق برابرامروز، برخی از نانوایی ها در منطقه کاسل نابرابری بین زنان و مردان را می‌خواهند تغیردهند. آنها کیک (Muffins) را با قیمت های مختلف ارائه می دهند. یعنی مردان قیمت استاندارد را پرداخت می کنند، و زنان با۲۰ درصد تخفیف می‌توانند از این کیک ها بخرند. یک مسئول یکی از نانوایی ها خانم دایره  به هسن شاو توضیح داده است: « با قیمت های تعدیل شده، شکاف دستمزد بین دو جنس در زندگی روزمره باید واضح تر نشان داده شود.»

کمپین برای حقوق برابر

کمپین فروش کیک « مافین» که هفت نانوایی از فولداتال، ولمار، باوناتال، کالدن و شوئنبورگ در آن شرکت دارند؛ فردا در روز جهانی زن نیز برگزار می شود. آمار جدید دستمزد نیز به مناسبت روز حقوق برابرتوسط وزارت امور اجتماعی در هسن ارائه شده است. طبق معلومات اداره آمار فدرال، زنان در آلمان در حال حاضر به طور متوسط ۱۸ درصد کمتر از مردان درآمد دارند. بر اساس محاسبات جدید، اداره آمار فدرال شاهد نابرابری ۳۹ درصدی در بازار کار است. ظاهراً، سیاستمداران نیز خواستار برابری بیشتر هستند چون در برگزاری قراخوان‌ها افزایش دیده می‌شود.

شکاف دستمزد

دلیل اصلی تفاوت درآمد بین زنان و مردان، به زنان اشاره می کند. چون اغلب به صورت پاره وقت کار می کنند. طبق گزارش تاگز‌شاو، زنان بیشتر در صنایع و مشاغل کم درآمد مانند بهداشت یا مددکاری اجتماعی کار می‌کنند. با این حال، اگر این عوامل کنار گذاشته شوند، چیزی که به عنوان شکاف دستمزد تعدیل شده جنسیتی که ۷ درصد شناخته گزارش شده است، باقی می ماند.

بانک جهانی سرعت اصلاحات جهانی را در پایین ترین سطح خود در ۲۰ سال گذشته می بیند. براساس معلومات اداره آمار فدرال، ۸۰ درصد از کسانی که در پنج شغل کم‌مزد شاغل هستند، زن هستند. بر اساس اطلاعات، زنان بیشتر در خرده فروشی های مواد غذایی، گل فروشی و مراقبت شخصی مشغول اند. در ضمن حدود ۶۰ درصد در حوزه غذا و مدیریت کار‌ می‌کنند. از سوی دیگر، در پنج حرفه پردرآمد، زنان کمتر حضور دارند. به استثنای پزشکان به عنوان مثال، در کابین هواپیما تنها ۶.۵ درصد خلبان زن، ۱۴.۸ درصد محققین فنی زن و ۲۲ درصد اعضای مدیریت و هیئت مدیره هستند.

قوانین سختگیرانه‌تر برای انصاف بیشتر

فردا آتامان، افسر ضد تبعیض فدرال، می‌خواهد دستمزدها را از طریق قوانین سخت‌گیرانه‌تر تنظیم کند. او در مصاحبه با شبکه خبری آلمان (RND)، خواستار اصلاح قانون شفافیت پرداخت شد. درهمین حال، لیزا پاوس، وزیر امور خانواده و زنان در «تاگزاشپیگل» توضیح داد که آلمان باید با مرد سالاری خداحافظی کند: “برای من، مردسالاری زمانی به پایان می رسد که زنان از نظر اقتصادی و سیاسی برابر باشند.