مارس 7, 2023

از برلین تا بروکسل- راهپیمایی زنان

«نه به آپارتاید جنسیتی در افغانستان» این شعاری بود که در راهپیمایی از برلین تا بروکسل زنان تکرار کردند.

در آستانه هشتم مارچ  یک راهپیمایی توسط شماری از فعالان مدنی و حقوق زن در آلمان راه اندازی گردیده است. این راهپیمایی از روز یکشنبه دربرلین آغاز و تا روز هشتم مارچ یعنی روز جهانی زن ادامه دارد. گفته می‌شود، در جریان این راه پیمایی تعدادی زیادی از زنان از شهرهایی هامبورگ، کلن، دوسلدوف تا بروکسل همدیگر را همراهی می‌کنند. پتونی تایشمن فعال حقوق زنان و برگزارکننده‌ این راهپیمایی در صحبت با امل فرانکفورت این برنامه را خودجوش خواند: « هدف اصلی ما بلند نمودن صدا زنان افغان است. زیرا با شروع شدن جنگ در اوکراین و آغاز اعتراضات زنان ایران، جهان مردم و زنان افغان را فراموش کردند. میدانم که انها هم نیاز به توجه دارند ولی نباید زن افغان در این میان فراموش شود.»

«کمک مالی نداشتیم»

این برنامه در مقابل پارلمان اروپا راه اندازی گردیده است. به گفته تایشمن در حدود ۳۰۰ تن از زنان  از برلین و شهرهای دیگر آنها را تا بروکسل همراهی می‌کنند. در ضمن تمام فعالین با خود لباس گرم و مقداری اب و غذا همراه دارند. زیرا قرار است، همه در مساجد و کلوپ های ورزشی در جریان سفر بخوابند. تایشمن در مورد کمک های مالی این برنامه می‌گوید: « ما برای برگزاری این برنامه از هیچ کسی پول یا کمکی مالی دریافت نکردیم. برای کرایه بس های مسافربری همه ما از دوستان و زنان فعال، مقداری پول  جمع‌آوری کردیم.»

تازه واردان و فعالیت های مدنی

مژده احمدی بنیان گزار کانون پر و باشنده شهر کلن نیز در این راهپیمایی اشتراک کرده بود. مژده بیش از ۱۰ ماه می‌شود که با خانواده خود به آلمان آمده است. وی که به حیث خبرنگار در کابل کار و فعالیت داشت.  به گفته او، به مانند هر فعال مدنی دیگر از وضیعت زنان و دختران افغان ناراحت است. احمدی بعد از امدن به آلمان برای بیش از ۳۰۰ تن از خانم ها در داخل آفغانستان کورس های آموزشی ادبیات را به کمک استادان راه اندازی می‌کند. او ماه‌ها  دنبال گروپ های فعال حقوق زنان بود، تا اینکه از طریق دوستان خود توانست در این راه‌پیمایی اشتراک کند: « زن امروز افغان، زنان بیست سال پیش نیستند. درهر موقیعت آواز خود را بلند خواهند کرد.» قابل یادآرویست که امروز تعدادی از زنان در کابل، هرات و مزار دست به راهپیمایی زدند.

راهپیمایی زنان

Bild: Privat