Bild: Patrick Tomasso Unsplash
فوریه 28, 2023

نور شفق‌ها بر فراز هسن

در طول شب دوشنبه، تصویری نادر در آسمان هسن ظاهر شد. شفق‌های شمالی آسمان را در رنگ‌های غیرواقعی غوطه‌ور کردند. قرار است این منظره آسمان بار دیگر نیز در شب سه شنبه قابل مشاهده باشد.

شفق‌ها زمانی تشکیل می‌شوند که ذرات باردار الکتریکی از خورشید به جو زمین پرتاب می شوند. به طور معمول، این پدیده را می توان فقط در عرض های کشور‌های شمالی بیشتر مشاهده کرد. برای مثال درکشور ایسلند یا در نروژ. به گزارش هسن شاو، این هم یک واقعیت است که شفق های شمالی در حال حاضر به دلیل فعالیت شدید خورشیدی یا طوفان های خورشیدی بر فراز هسن نیز ظاهر می‌شوند.

تصاویر از شمال دور معمولا شفق ها را به صورت یک درخشش سبز شبح وار در فلک نشان می دهند. با این حال، بر فراز هسن، بیشتر رنگ‌های قرمز و آبی در دوشنبه شب مشاهده شد.

اشفاق یا شفق‌ها چیست؟

شفق‌ها سبز بیشتر توسط اکسیژن در ارتفاع ۸۰ تا ۱۵۰ کیلومتری تولید می شوند. اما در ارتفاع بین ۱۵۰ تا ۶۰۰ کیلومتری، اتم های نیتروژن رنگ های قرمز یا آبی تولید می کنند. این بدان معنی است که هر چه مکان شما از مناطق قطبی دورتر باشد، لایه های پایین تر را کمتر و لایه های بالاتر را بیشتر می بینید.  یعنی، نورهای قطبی سبز در پشت افق پنهان شده اند.

شفق‌ها

شفق قطبی در خشکی بهتر دیده می شود

شفق‌های شمالی به احتمال زیاد سه شنبه شب دوباره در آسمان هسن ظاهر می شود. حداقل این چیزی است که راینر کرسکن از رصدخانه استارکنبرگ در هپن‌هایم پیش‌بینی کرده است. البته مناطقی با شدت نور کم برای دیدن نور شفق مناسب ترهستند. بنابراین شانس دیدن این پدیده با چشمان خود در روستاها به طور قابل توجهی بیشتر از شهرهای با نور روشن است. گفته می‌شود، شفق شمالی به بهترین وجه در نیمه دوم شب قابل مشاهده است .