فوریه 23, 2023

افزایش درخواست کمک‌هزینه مسکن

وقتی دولت فدرال سال گذشته اعلام کرد که می خواهد، پرداخت کمک‌هزینه مسکن  برای افراد کم‌درامد را از اول ژانویه سه برابر کند، ترس زیادی وجود داشت که بدلیل بیشتر شدن درخواست ها ادارات نتوانند که رسیده‌گی نمایند در حالیکه چنین نشد.  شاید برای گفتن این حرفها خیلی زود بود.

میزان درخواست‌ها برای کمک‌هزینه مسکن

سابین گروس، شهردار آفن باخ می گوید که دولت نمی‌تواند ارقام دقیقی درباره افزایش میزان درخواست‌ها برای مزایای مسکن در شهرآفن باخ ارائه دهد: “ما تعداد درخواست ها را برای سال ۲۰۲۲ ثبت نکردیم، فقط تعداد پرونده های رسیدگی شده را ثبت کردیم.” اما گفته می‌شود، در حال حاضر تقریباً ۸۰۰ پرونده در شش هفته اول سال جاری زیر بررسی است.

همین گونه لارس اولیگ، رئیس دفتر مسکن در مورد افزایش درخواست ها برای کمک‌هزینه مسکن در آفن‌باخ می گوید: «به خصوص از طریق تلفن، ما احساس می کنیم که به طور قابل توجهی بیشتر از حد معمول استعلام وجود دارد. به عنوان مثال، بسیاری می خواهند بدانند که آیا محاسبه بر اساس درآمد ناخالص است یا خالص؟ » وی برای درخواست کننده ها می‌‌گوید: «مقدار کمک‌هزینه مسکن به درآمد ناخالص بستگی دارد

زمان پردازش و رسیده‌گی به درخواست‌ها

با این حال، زمان پردازش درخواست ها افزایش نیافته است و به مانند گذشته بیش از سه تا چهار ماه طول می‌کشد. باآنهم دو عامل درسرعت بخشیدن به این امر مؤثر است. اول اینکه اداره مجبور نیست ادعاهای موجود را مطابقت دهد. چون به طور خودکار انجام می شود. از سوی دیگراین شهر در سال گذشته ۴.۵ شغل اضافی را در بخش اداره مسکن ایجاد کرد. گفته می‌شود که برای چند موقعیت دیگر نیز در بودجه برنامه ریزی از قبل صورت گرفته است.

ولی درخواست‌کننده ها باید بدانند،  تعداد صفحات درخواستی از ۱۰ به ۱۶ صفحه افزایش یافته است. این نشان می‌دهد که اداره مسکن هنوز کارهای زیادی برای انجام دارد. باآنهم کمک‌هزینه مسکن از روز اول ماه درخواست، پرداخت می شود، حتی اگر رسیدگی به آن سه یا چهار ماه طول بکشد.

دولت امیدوار است از طریق معرفی یک پورتال دیجتالی سراسری برای مطالبات مزایای مسکن، ساده‌سازی قابل توجهی صورت گیرد. ولی در حال حاضر مدارک مربوطه را همچنان می توان به صورت کتبی ارسال کرد.

لینک برای درخواست کمک‌هزینه مسکن در فرانکفورت

لینک برای درخواست کمک‌هزینه مسکن در آفن‌باخ

مسکن به‌صرفه‌تر در هِسن

شرایط دریافت کمک هزینه اضافی پرورش کودک

کمبود ۷۰۰ هزار آپارتمان مسکونی در سراسر کشور