Tingey Injury Law FirmUnsplash
فوریه 22, 2023

تسهیل قوانین تغییر نام خانوادگی کودکان توسط دادگستری فدرال

 دختری نوجوان می‌خواست نام خانوادگی ناپدری خود را داشته باشد، ولی پدر بیولوژیکی برای جلوگیری به دادگاه شکایت نمود. در همین حال، دادگاه عالی منطقه‌ای با این دختر موافقت کرد، اما دادگستری فدرال اکنون پرونده را برای بررسی بیشتر بازگردانده است. اما چرا؟ در ادامه بخوانید.

اگر والدین پس از ازدواج از نام خانوادگی مشترک استفاده کنند (§ ۱۶۱۶ BGB)

معمولاً فرزندان نام خانوادگی والدین خود را هنگام تولد دریافت می‌کنند. اما بعد از جدا شدن والدین و حضانت کودک توسط مادر گاهی شرایط فرق می‌کند. بنابرین ازدواج مجدد مادر و تغییر نام کودکان از جمله مسایلی است که به گفته دادگستری فدارال، به دقت بیشتری نیاز دارد.

پرونده نوجوانی که در بالا ذکر شد، نیز شامل همین بند می‌شود و به دادگستری فدرال صادر شد. گفته می‌شود که پدر اصلی کودک سال‌ها هیچ تماسی با او نداشته است. بااین‌حال این مرد مانع تغییر نام خانوادگی دخترش شده است. طبق گزارش فرانکفورتر الگیماین، دادگاه عالی فرانکفورت اخیراً حکم داده که این دخترهمچنان می‌تواند نام خود را تغییر دهد. در حال حاضر، دادگستری فدرال (BGH) نیز قوانین قضایی سختگیرانه خود را کاهش داده است.

 اگر والدین از نام خانوادگی مشترک استفاده نکنند (ماده ۱۶۱۷)

(۱) در صورتی که والدین هنگام ازدواج از نام خانوادگی مشترک استفاده نکنند اما حضانت مشترک داشته باشند؛ یکی از آن‌ها درباره نام خانوادگی نوزاد تصمیم خواهد گرفت. 

(۲) اگر والدین ظرف یک ماه پس از تولد طفل تصمیم نگیرند، دادگاه خانواده حق تعیین نام را به یکی از والدین واگذار می‌کند. دادگاه ممکن است برای والدین مهلتی برای تعیین نام در نظر بگیرد

شرح قوانین و بند های مربوطه

اگر  والدین یک نام خانوادگی مشترک را انتخاب نمایند، فرزند به طور خودکار همان نام را خواهد داشت. اگروالدین یک نام مشترک را انتخاب نکنند، آنها می‌توانند برای کودک یک نام را انتخاب نمایند. زیرا تا به حال نام دوگانه مجاز نیست. طبق قانون نامگذاری، والدین یک ماه فرصت دارند تا به فکر نامگذاری فرزند خود باشند. درغیراین صورت، دادگاه فردی را که صلاحیت اتخاذ تصمیم را در میان والدین دارد منصوب می کند تا نام خانوادگی به نوزاد بدهد. اگراین مدت نیز به پایان برسد، نوزاد نام خانوادگی والدینی را که دادگاه برای تصمیم گیری تعیین کرده است، می گیرد. با این حال، در قانون مدنی آلمان، والدین اساساً در انتخاب نام و نام خانواده‌ گی آزاد هستند.

.