Ulrike Mai/Pixabay
فوریه 7, 2023

افزایش گرفتن کودکان از نزد خانواده در هِسن

روز به روز کودکان بیشتری از خانواده هایشان گرفته می شوند. ازتابستان گذشته، دفاتر رفاه جوانان درایالت هسن  افزایش قابل توجهی در نگهداری کودکان و نوجوانان ثبت کرده اند. اکنون مکان‌ های رفاهی بیش از حد شلوغ است بنایرین مسئولان به دنبال مکان های رایگان هستند.

در طول همه گیری کرونا رقم سوء استفاده در خانواده، خشونت و آزار کودکان در ایالت هِسن بیش از هر زمان دیگری بود. به گزارش هِسن شاو تعداد کودکان و جوانان تحت مراقبت توسط دفاتررفاه جوانان، در بسیاری از نقاط به طور قابل توجهی افزایش یافته است. بر اساس گزارش اداره آمار دولتی، تا حال رقم کلی برای هِسن هنوز در دسترس نیست.

شهرهای بزرگ و رقم های درشت

به عنوان مثال، در دارمشتات، در سال ۲۰۲۲ در مجموع ۱۶۳ کودک تحت مراقبت دفاتر رفاه جوانان قرار گرفتند. همانطور که اداره این شهر اطلاع داد، این میزان نسبت به سال قبل ۲۳ درصد افزایش داشته است. در منطقه دارمشتاتدیبورگ، این تعداد ۲۲ درصد افزایش یافت و به ۲۲۶ نفر رسید.

شهر آفن باخ حتی ۴۴ درصد افزایش را از ۱۰۹ نفر به ۱۵۷ نفر در سال گذشته ثبت کرده است. این ارقام هنوز موقتی هستند و امکان بلند رفتن آنها باشد. پترا دینگر، رئیس بخش جوانان و خانواده در منطقه آفن باخ، می‌گوید: «ما می‌توانیم افزایش کلی را تأیید کنیم. با شروع تعطیلات تابستانی، موارد به طرز محسوسی افزایش می یافت. در اینجا اداره رفاه جوانان در سال گذشته ۲۵۰ نفر را تحت مراقبت قرار داده است. که افزایش ۶۱ درصدی نسبت به سال قبل را نشان می‌دهد

لوتار مولرویمر، مدیر عامل انجمن آموزش کودکان در خانه در(Bensheim- Bergstraße) است، که یک مرکز نگهداری از کودکان را اداره می کند. او در مصاحبه با هِسن شاو می‌گوید کرونا همه چیز را کمی مخفی نگه داشته بودطبق این گزارش، دفاتر رفاه جوانان علت گرفتن کودکان از نزد خانواده‌های شان بیشتر در زمان همه‌گیری کرونا، سوء استفاده در خانواده، خشونت و آزار و نارسایی بدلیل مشکلات اقتصادی میدانند. مدارس و مهد‌کودکان تعطیل شدند و بسیاری از نهادهای اجتماعی فقط در حد محدودی کار می‌کردند. حالا که بچه ها و جوانان دوباره با مدارس و مهد کودکان در تماس اند مشکلات بیشتر قابل مشاهده اند.

معلومات مرتبط

افزایش گرفتن کودکان از نزد خانواده در هِسن

کودکان پناهنده و ساکن آلمان بدلایل مختلف به کودکستان نمی‌روند !!!