Bild:Sona Sahar
فوریه 4, 2023

تغیرات در ایستگاه قطار های فرانکفورت(Bahnhofsviertel)

ایست مرکزی قطار‌ها در شهر” فرانکفورت” (Bahnhofsviertel) به عنوان محل خرید، گذرگاه عمومی مسافران و سرپناه برای افراد بی‌خانمان و معتاد تا به همین حال شناخته میشود. زمانی‌که برای تهیه گزارش چند ماه قبل آنجا سری زدم تعدادی از مغازه‌داران از زیاد شدن معتادان مواد مخدر ناراحت بودند. اما با راه‌ اندازی یک عملیات پاکسازی توسط پلیس، این منطقه درحال رهایی از شر این مشکلات است. شاید هم برای صحبت کردن دراین مورد خیلی زود باشد.

برای معلومات بیشتر در این مورد هفته گذشته، سری زدم به این محل تا اوضاع این محل را برای شما گویا باشم. در آغاز صبح شاهد گشت پلیس به طور متواتر بودم. کناره های خیابان های اطراف بان‌هوف، تقریباً از شر زباله ها رهایی یافته اند. در همین حال تعدادی هم این را حرکتی بسوی بهتر شدن میدانند. مژده باشندهء شهرماین‌تال است. این دختر خانم جوان گاه – گاهی برای خرید به این محل می‌آید. وی تغیرات در بخش تنظیف این منطقه را یک عمکرد خوب میداند و انرا برای محیط زیست  و هم‌چنان خریدارن مثبت می‌پندارد.

"پلیس"فرانکفورت (bahnhofsviertel)خرید مواد غذایی در

در ادامه سر صحبت را با یک مغازه‌دار افغان باز می‌کنیم. این مرد گل‌رحمان نام دارد و یکی از افراد‌ی‌ست که دو ماه قبل با ما در مورد اوضاع بد این محل و نارضایتی خریداران بدلیل موجودیت افراد بی‌خانمان و معتاد صحبت‌ کرده بود. اما حالا در حدودی از تغیرات و کم شدن افراد معتاد راضی است. در همین حال این مغازه‌دار چنین اظهار نظر می‌کند: «نسبت به ماه نوامبر سال ۲۰۲۲، اوضاع در ایست قطار و حومه خیلی بهتر شده است. به نظر میرسد که شهردار نو شهر” فرانکفورت” (نرگس اسکندریگرونبرگ) این موضوع را خیلی جدی گرفته است. پلیس برای جمع‌آوری افراد معتاد اینجا متواتر گشت میزند که این باعث شده تا تعداد این افراد در این محل کم شود.»

 گشت پلیس(bahnhofsviertel)

مشاوره صحی برای افراد غیر بیمه شده در اطراف “بان‌هوف فرانکفورت”

برای اولین بار، ایالت هسن تصمیم گرفته است تا بیش از نوصدهزار یورو، در‌بخش توزیع ادویه و مشوره دهی برای افراد معتاد به مواد مخدر در منطقه بان‌هوف شهر” فرانکفورت” (Bahnhofsviertel) کمک نماید

گفته میشود، قبلاً اداره شهری فرانکفورت، به تنهایی این هزینه را پرداخت میکرد. درهمین حال، خبرنامه سایت رسمی شهر ” فرانکفورت” گزارش شده است که استفان ماجر رئیس بخش بهداشت از این بابت اظهار خوشی کرده افزوده بود: «خوب و درست است که ایالت به مسئولیت ملی خود عمل می کند و می خواهد به ما کمک کند، تا بار سنگین ناحیه ایستگاه را کاهش دهیم.»

طبق گزارش هِسن شاو، پروژه کار خیابانی(OSSIP) اینجا بیشتر شده است. محلات مشوره دهی شبانه روزی در این محل فعال است. در ساعات مشاوره بشردوستانه کرونا و جایگزینی برای افراد غیر بیمه شده به صورت دائمی راه اندازی می شود.