Bild:Jan MallanderPixabay
ژانویه 31, 2023

دادگاه جوان پناهنده به اتهام قتل

جوان ۳۵ ساله ایرانی متهم است، که در آوریل سال گذشته یکی از آشنایان خود را با ۲۰ ضرب چاقو ، درشهر دیتسن باخ ایالت هِسن، در اتاقش در یک خانه پناهجویان کشته است. سپس جسد را زیر تخت پنهان کرده است. طبق گفته های دادگاه شواهد کافی، مانند یافته های DNA و سایر آثار در صحنه جرم برای اثبات جرم موجود است. گفته میشود، متهم با مقتول قبل از انجام این عمل، یکجا مواد مخدر مصرف کرده بودند.

داستان از کجا آغاز شد؟

طبق معلومات فرانکفورت الگیماین متهم گفته است، مرد مقتول اغلب در اتاقش در خانه پناهندگان با او بود. در آنجا هردومواد مخدر مصرف می کردند. این مرد همچنان در اعترافات خود گفته است که در روز جنایت بدلیل داشتن پول، بیشتر از حد معمول مواد مصرف نموده بود. در حالیکه او مست بود، صداهایی در سرش می‌شنید. بعداً در اتاقش به خواب رفت، سپس مرد مقتول با چاقویی که در دست داشت، ناگهان روی او رفت و او احساس خطر کرد.

گزارشات ضد و نقیض

حالا باید دادگاه منطقه یی شهر دارمشتات روشن بسازد، که چگونه یک مرد در یک خانه پناهندگان دیتسن باخ در آوریل۲۰۲۲ کشته شد. طبق گزارش ها ابهاماتی زیادی از اول داده گاه وجود دارد. مثلا اینکه، اظهارات مصرف مکررمتهم توسط یک مددکار اجتماعی در حومه بان‌هوف شهر فرانکفورت (Bahnhofsviertel) تایید شده است. در همین حال، روانپزشکی که متهم را به دلیل اعتیاد، معالجه کرده بود، گزارشی پیشکش نموده است. طبق آزمایشات انجام شده، هفته های قبل از جنایت – این مرد متهم، مواد مخدر مصرف نمی کرده است. دادگاه این مرد هنوز ادامه دارد

جریان محکمه مادر به دلیل پرتاب کودک سه ساله از بالکن

محاکمه فروشنده مواد مخدر در شهر فرانکفورت

اعتراف:به خاطر من هر دو فرزندم مردند

منبع گزارش:فرانکفورت الگیماین